Vår Politik 15 Juni, 2018

Välfärd

Av: Unionen Opinion

Unionens utgångspunkt är att skattepengar alltid ska användas till rätt saker. Hög kvalitet, god tillgänglighet och hög effektivitet ska alltid prägla de offentligt finansierade välfärdstjänsterna. Men ett vinsttak för privat verksamhet är principiellt felaktigt. För att nå målet om bättre kvalitet i välfärden är vinstbegräsningar fel metod.

  • Vi kan inte blunda för att Sverige har kvalitetsproblem i välfärden. Det handlar om resultaten i skolan, men också om de ökande vård- och omsorgsbehoven som den demografiska utvecklingen med fler äldre innebär.
  • Även om vi är för möjligheten att ta ut vinst är det självklart för Unionen att existerande resurser främst ska stanna kvar inom sektorn, och används till investeringar och utveckling. Det handlar om att skapa fler och bättre jobb. Men också om att återinvestera företagens vinster så att företagen kan  bidra till utveckling av välfärdstjänsterna.  Det är också viktigt att säkerställa att det lokala fackliga inflytandet fungerar.
  • Metoden att begränsa vinst skapar inte bättre kvalitet i välfärdstjänsterna. Vi tror att det systematiska kvalitetssäkringsarbetet måste utvecklas och normer/indikatorer fastställas. Det behövs indikatorer om ledarskapets förutsättningar och krav på kompetens och kompetensutveckling så att medarbetarna utvecklas.
  • Även parterna har ett ansvar. Vi kan se till att villkoren regleras via kollektivavtal. Politiken har ett delansvar att se till att stärka den svenska partsmodellen generellt.

Comments are closed.