Vår Politik 15 Juni, 2018

Personaloptioner

Av: Unionen Opinion

Många nystartade företag med tillväxtambitioner och nya lösningar på existerande problem saknar ofta det kapital och den kompetens som etablerade företag har. Från internationella sammanhang vet vi att personaloptioner fungerar som en framgångsrik lösning på problemet.

  • Unionen ser positivt på om unga företag ges lättnader i beskattning av personaloptioner.
  • De anställda själva måste dock ges möjlighet att via sitt fackförbund och företagen inom givna ramar förhandla om villkor för personaloptionerna.

Läs mer:

https://unionenopinion.se/wp-content/uploads/2017/10/IT-och-Telekom_I-KORTHET.pdf

https://unionenopinion.se/blogg/lat-fack-och-foretag-forhandla-om-villkor-personaloptioner/

https://unionenopinion.se/blogg/bra-med-kvalificerade-personaloptioner-men-lonegolv-lagt/

Comments are closed.