Vår Politik 15 Juni, 2018

Pension

Av: Unionen Opinion

Vi lever allt längre och vi måste därför jobba fler år för att få rimliga pensioner i framtiden.

För att du ska ha råd att vara pensionär behöver också din tjänstepension stärkas upp och fyllas på. Skillnaden på ett arbetsliv med och utan tjänstepension blir allt större i takt med ökad medellivslängd.

  • Många av dagens unga riskerar en reellt försvagad pension – jämfört med dagens pensionärer – utan kompletterande avsättningar. Unionen arbetar därför sedan länge för att öka avsättningarna till tjänstepension för alla förbundets medlemmar.
  • Unionen har förhandlat fram flexpension. Flexpensionen består av två delar som inte är beroende av varandra. Dels betalar arbetsgivarna mer pengar till din tjänstepension. Dels får du möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern. Här kan du läsa mer om flexpension http://flexpension.se/
  • Unionen anser att en höjning av pensionsåldern är nödvändig, men en förutsättning för att fler ska kunna jobba längre är ett hållbart arbetsliv och kompetensutveckling genom hela yrkeslivet.
  • En ökad avsättning till tjänstepensionen och ökade möjligheter att kunna stanna kvar i arbetslivet även när man närmar sig – eller passerar – den traditionella pensionsåldern vid 65 år kommer för allt fler i framtiden vara viktiga förutsättningar för att få ihop till en rimlig pension som det går att leva på.

Läs mer: https://arbetet.se/2017/10/31/lyssna-pa-tjanstemannen-nar-pensionsaldern-hojs/

Comments are closed.