Vår Politik 15 Juni, 2018

Nåbarhet

Av: Unionen Opinion

När på dygnet vi arbetar, hur länge vi arbetar, möjligheter till och kvalitet på återhämtningen samt vilket inflytande vi har över vår arbetstid påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Arbetstiden och vår tillgänglighet påverkar också hur vi trivs i arbetslivet och vilka möjligheter vi har till socialt liv i övrigt. Även den som har oreglerad arbetstid ska ha rätt att ta igen sig efter arbetstoppar. Unionen strävar efter att arbetsveckans längd ska vara rimlig, att vi har en hälsosam förläggning av arbetstiden och goda möjligheter till en balans mellan arbete och fritid. Unionens budskap är:

  • Det är få arbetsplatser som har en policy som tydliggör vad som förväntas av medarbetaren utanför arbetstid.
  • Våra egna undersökningar visar att hälften av våra medlemmar uppger att de är tillgängliga dagligen utanför arbetstid. Man svarar på mail frän kollegor och kunder eller är tillgängliga på semestern.
  • Det här är ett bekymmer! Den ständiga tillgängligheten tar tid från återhämtningen vilket ökar risken för stress och gör det svårare att hålla hela arbetslivet.
  • På fler arbetsplatser borde det tas fram en policy där det tydliggörs när arbetstagarna förväntas att vara tillgängliga i arbetet. Policyn bör utarbetas gemensamt av arbetstagare, arbetsmiljöombud och arbetsgivare.. En policy på arbetsplatsen är bättre än att införa en lagstiftning som man gjort i Frankrike.

Läs mer:

https://unionenopinion.se/blogg/lat-parterna-hantera-arbetstid/

https://unionenopinion.se/sa-funkar-osa/

Comments are closed.