Vår Politik 15 Juni, 2018

Mediestöd

Av: Unionen Opinion

Unionen driver aktivt branschpolitik inom en rad olika branscher, till exempel inom medie- och kommunikationsbranschen. Bland annat rör den mediestöd.

  • Statligt mediestöd fortsatt ska ges, för att säkerställa samhällets behov av obunden och granskande journalistik.
  • Statligt mediestöd också ska säkerställa utsatta grupper och minoriteters behov av obunden och granskande media.
  • Statligt mediestöd ska vara oberoende av distributionsform eller teknik.
  • Statligt mediestöd endast ska ges till medier som ansluter sig till och följer, av branschen fastställda, medieetiska regler samt har kollektivavtal.
  • Statligt mediestöd ska underlätta omställning till ny teknik och kompetensutveckling av personal.

Läs mer här:

https://www.unionen.se/filer/rapport/trendspaning-1

https://unionenopinion.se/wp-content/uploads/2017/10/Unionens-politik-för-media-och-kommunikation_i_korthet.pdf

Comments are closed.