5.2. Hur löne- och personaladministratörer påverkas av automatiseringen
Rapport 6 September, 2020

5.2. Hur löne- och personaladministratörer påverkas av automatiseringen

Av: Unionen Opinion

En yrkesgrupp som återfinns inom alla branscher och som kommer att påverkas av automatisering på relativt kort sikt är löne- och personaladministratörer. I yrkesgrupperna finns en stor andel arbetsuppgifter som i allt större utsträckning kommer att kunna utföras av datorsystem. Hantering av löner och bokföring, som administratörerna ansvarar för, görs redan i dag med hjälp av datorprogram. I takt med att dessa blir allt mer effektiva och smarta kommer det i längden att krävas mindre personalresurser för att hantera arbetsinsatserna.

Scenariomodellen räknar med att 44 procent löne- och personaladministratörernas arbetsuppgifter kommer att vara automatiserade inom fem år.

Det finns flera yrken som utgör möjliga karriärvägar för en löne- och personaladministratör. Exempel på dessa kan vara HR-specialist, där en löneadministratörs erfarenhet av att jobba med vissa personalfrågor kommer till god nytta. Vidare finns det också överlappande kompetens med läraryrket. Precis som vi konstaterade när det gäller ekonomiassistenter så behöver det finnas rätt stöd och utbildningsmöjligheter på plats för att dessa yrkeförflyttningar ska kunna ske i praktiken på ett rimligt sätt.

Siffran under jobbförslagen avser matchningspoäng, som är ett mått på hur väl kompetenserna för ett visst yrke överlappar med ett annat. Fördjupning finns här.

Nästa sida >

Comments are closed.