Vår Politik 15 Juni, 2018

Föräldraförsäkringen

Av: Unionen Opinion

Utvecklingen mot ett jämställt uttag av föräldrapenningdagar går åt rätt håll, men det tar alldeles för lång tid. Därför behöver föräldraförsäkringen förändras så att uttaget blir mer jämnt fördelat mellan vårdnadshavarna. Ett verktyg bland flera är en tredelad föräldraförsäkring. Ett ojämställt uttag av föräldraledighet riskerar att bidra till osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och sämre karriärutveckling för kvinnor. Det behöver vi åtgärda, samtidigt som flexibilitet och balans i föräldraförsäkringen bevaras.

  • Tredela föräldraförsäkringen. En tredelning av föräldraförsäkringen är ett väl avvägt förslag, som på ett bra sätt kombinerar behovet av en försäkring som skapar möjligheter till flexibilitet och balans, med ett regelverk som inte i onödan eller i allt för stor utsträckning bidrar till att upprätthålla ojämställdhet på arbetsmarknaden.
  • De nuvarande 90 lägstanivå-dagarna i föräldraförsäkringen bör göras om till föräldratidsdagar, med ersättning på sjukpenningnivå. Dessa dagar ska kunna användas för att underlätta livspusslet vid behov av kortare ledighet när barnen är äldre (3-12 år).
  • Föräldralediga ska inte halka efter i löne- och karriärutveckling. Det är en fråga som inte har prioriterats tillräckligt av arbetsgivarna, trots att det råder förbud mot såväl könsdiskriminering som missgynnande av föräldralediga. Att få arbetsgivare att ta sitt ansvar i detta avseende är en prioriterad fråga för Unionen. Unionens egen statistik visar att kvinnors deltidsarbetande ökar markant vid 30 års ålder för att börja avta vid 40. Samtidigt ökar heltidslönegapet mellan kvinnor och män för att aldrig stängas, eller ens markant minska, igen.
  • Som Sveriges största fackförbund, har Unionen ett stort ansvar att driva på utvecklingen mot ett arbetsliv där alla har möjlighet att nå och använda sin fulla potential och där ingen diskriminering förekommer.

LÄNK https://www.arbetsvarlden.se/unionen-staller-sig-bakom-tredelad-foraldraforsakring/

Comments are closed.