Vår Politik 14 Juni, 2018

CSR

Av: Unionen Opinion

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företags samhällsansvar. Målet för Unionens CSR-politik är att förtroendevalda medverkar och bidrar i företagens CSR-arbete och till konkreta förbättringar på arbetsplatser i Sverige och internationellt. Unionen vill:

  • Styrelseledamöter i bolagsstyrelser får utbildning i hållbarhetsfrågor.
  • Förtroendevalda som arbetar med hållbarhetsfrågor bör ha samma rätt till facklig tid, enligt förtroendemannalagen, som arbetsmiljöombud.
  • Svenska företag ansluter sig till Global Deal, för en rättvis och hållbar samhällsutveckling.

https://www.aktuellhallbarhet.se/hallbarhetsfragor-ska-ha-samma-fackliga-tid-som-arbetsmiljo/

Comments are closed.