Vår Politik 14 Juni, 2018

Bostäder

Av: Unionen Opinion

Bristen på bostäder har under de senaste åren blivit ett allt större problem. Den slår mot alla ungdomar som inte kan flytta hemifrån, den slår mot alla dem som behöver en bostad för att kunna ta ett jobb i framför allt storstäderna, och den slår därmed också mot alla de företag som inte kan hitta den arbetskraft de behöver. En väl fungerande bostadsmarknad är en central förutsättning för den rörlighet på arbetsmarknaden som en dynamisk ekonomi kräver.

Länk rapport Mälardalen

Länk Avesta-rapporten

Länk Norrlandsrapporten

Comments are closed.