Video
Almedalen 2018 3 Juli, 2018

Webb-tv Almedalen 2018 – Svensk ekonomi kommande år

Av: Unionen Opinion

Vad kan vi förvänta oss av svensk ekonomi under nästa mandatperiod – är vi rustade för ett osäkert läge?

Jobbtillväxten dämpas samtidigt som också investeringarna mattas av. Sverige har passerat toppen på den rådande högkonjunkturen. Även enligt Unionens klubbar har konjunkturen mattats av något jämfört med i fjol (2017). Men det är allt annat än nattsvart – Sveriges konjunkturindex ligger trots nedgången på en historiskt hög nivå.

Unionen har identifierat tre centrala områden där vi anser att den tillträdande regeringen efter höstens val behöver genomföra omfattande reformer för fortsatt tillväxt och ekonomisk stabilitet. Det gäller etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden, hur vi förbättrar möjligheterna till omställning och minskar företagens brist på rätt arbetskraft, och reformer som ger en bättre fungerande bostadsmarknad.

Gäster:
Cecilia Hermansson, forskare KTH finansiell stabilitet, f d Industrins ekonomiska råd
Bettina Kashefi, Svenskt Näringslivs chefsekonom
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Christian Albinsson, moderator

Comments are closed.