”Vi måste förändra verkligheten”
Industri & Teknik 5 Juli, 2018

”Vi måste förändra verkligheten”

Av: Unionen Opinion

En av deltagarna i Unionens rundabordssamtal om industrin och jämställdhet i Almedalen var Maria Norberg, grundare av nätverket Teknikkvinnor. Nätverkets huvudsyfte är att bygga broar över olika åldrar och generationer och utbyta hjälp, tips och stöd samt att påverka omvärlden, så som makthavare och politiker.

Vad tyckte du om rundabordssamtalet idag med företrädare för företagen inom industrin?

”Det är fantastiskt att se ett igenkännande mellan olika typer av företag och det öppnar upp för ett kunskapsutbyte. Det är många som har samma typ av utmaningar. Vi fick också många konkreta tips och förslag, så tillsammans kan vi göra skillnad”, säger Maria Norberg.

Vad var det viktigaste som kom fram?

”En intressant insikt var att kompetensbristen nu är högre än den var förra högkonjunkturen och att den idag finns inom såväl industri som offentlig sektor. Ändå har det varit ungefär samma mängd kvinnor som startar ingenjörsutbildningar idag som runt år 2000.”

”Andra intressanta insikter var att det är viktigt att ledningsgrupper och styrelser är förkämpar i jämställdhetsfrågor, det får inte bara vara en fråga för HR eller kvinnor i organisationerna. För att förändra handlar det om kultur, bland annat om att medvetandegöra normer och fördomar. Gällande jämställd rekrytering, så är det en viktig ingrediens också att inte fatta beslut under stress, ett bra tips var också att det är bra att rekrytera i grupp, ta inte bara in en ensam kvinna utan två eller tre samtidigt.”

Teknikkvinnorna har ett samarbete med unionen Chef, vilka fördelar tror du det kommer ge?

”Den största fördelen är dels kunskapsutbyte, men också att det finns en etablerad plattform hos Unionen, samt långsiktighet.”

Hur ser du på framtiden?

”Som Teknikkvinna är jag positiv och tycker det är viktigt att lyfta positiva exempel som visar hur man kan skapa förändring, vi måste förändra verkligheten, men det kommer att kräva tid, mycket engagemang och arbete.”

Här kan du läsa mer om Unionen Chef och Teknikkvinnor Chefs samarbete.