Vad är egentligen mansplaining?
Likabehandling 11 November, 2016

Vad är egentligen mansplaining?

Av: Unionen Opinion

Mansplaining – ett av 2016 års mer omtalade nyord. Vi har nog alla sett det i verkligheten, män som förklarar något i nedlåtande ton för en kvinna. Men vad betyder egentligen mansplaining, var kommer ordet ifrån och vad säger forskarna?

Mansplaining är ett så kallat teleskopord som är skapat av de engelska orden “man” och “explaining”. Innebörden i ordet är när en man självsäkert, och ofta nedlåtande, berättar eller förklarar hur något ligger till, gärna opåkallat, utan att själv lyssna och utan att vara mer insatt i ämnet.

Utan att själv lyssna och utan att vara mer insatt i ämnet.

Det är inget nytt fenomen, däremot är ordet relativt nytt. Många anser att det har sitt urpsrung i Rebecca Solnits text “Men Explain Things to Me” från 2008 där hon beskriver fenomenet, dock utan att mynta begreppet. I en artikelkommentar myntades “mansplaining” och togs upp av The New York Times i sin “Word of the Year List”. Resten är som man brukar säga, historia.

Kritikerna menar att uttrycket är ogrundat och en härskarteknik som kvinnor använder mot män.

Kritikerna menar att uttrycket är ogrundat och enbart en härskarteknik som kvinnor använder mot män. Men det finns vetenskapliga studier och rapporter som belägger att män pratar betydligt mer än kvinnor, både i klassrum och på arbetsplatser, och det är kanske grunden till att många upplever “mansplaining”?

Ett exempel är en forskningsstudie som publicerades av American Psychological Association december 2015. I den går det att utläsa hur män, framför allt i västvärlden har utvecklat sitt självförtroende på ett annat sätt, jämfört med kvinnor.

Man kunde i studien även utläsa hur självsäkerheten hos män i västvärlden steg i takt med åldern. Science Daily tolkar det som att kulturen i västvärlden kan ses som en viktig förklaring.

De som mansplainar tänker troligen inte själva på hur de uppfattas – men, som bekant, kommunikation är ju alltid på mottagarens villkor.

Mansplainingakuten
Vi vill hjälpa dig, man som kvinna, att känna igen och hantera den här typen av beteende på din arbetsplats. Allt för ett mer jämställt arbetsliv.  Så under hela vecka 46 kan du ringa till oss på 08-504 15 500 för att få råd av flera grymma experter och coacher. Gå också med i Facebookeventet för mansplainingakuten för att inte missa något om kampanjen!

Comments are closed.