Unionens seminarier under Almedalsveckan
Almedalen 2018 12 Juni, 2018

Unionens seminarier under Almedalsveckan

Av: Unionen Opinion

Under Almedalsveckan 2018 är Unionen på plats för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens 650 000 medlemmar. Här är listan med våra seminarier.

Vad händer när politiken rubbar stabiliteten i partsmodellen?
Datum och tid: 2/7 2018, kl. 11-12
Plats: TCO-landet, strandgatan 19
+ Sänds även live på Facebook
Kortsiktigt perspektiv hos de politiska partierna är ett hot mot konkurrenskraften. Ordning och reda på arbetsmarknaden hotas av kortsiktiga vallöften. Vad gör vi när politiken hotar stabiliteten i denna framgångssaga som partsmodellen är?

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Digitaliseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen tvingar oss att tänka nytt. Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för tillväxt och stabilitet. Via samförstånd och kompromissvilja, och genom att fokusera på jobb och utveckling, har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige framgångsrikt. Arbetsmarknadens parter axlar det ansvaret varje dag och kommer göra så även i framtiden. Men vilka risker finns för partsmodellen när politiken vill ingripa?

 

Är Sverige redo för den globala e-handelsrevolutionen?
Datum och tid: 3/7 2018, 12:30 – 13:30
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19
+ Sänds även live på Facebook
Hur kan vi möta digitaliseringen inom handeln? Hur ser morgondagens kompetenser ut inom handeln? Är butiksdöden på riktigt?

Branschen genomgår en snabb förändring, där digitalisering och e-handel är centrala inslag. I grunden handlar det om förändrade kundbeteenden som samspelar med nya tekniska möjligheter för både företag och kunder. Digitaliseringen är en förutsättning för den snabbt växande e-handeln. Den ökade flexibiliteten genom ökade öppet- och servicetider gör att både butiker och den support, transport och varuflödestjänster som servar butikerna behöver finnas tillgängliga i högre utsträckning än förr. Det ställer krav på rätt bemanning vid rätt tid samt nya kompetensbehov. Tillgång till välutbildade tjänstemän kommer att vara en konkurrensfördel för företag som vill växa och vara konkurrenskraftiga.

 

Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete
Datum och tid: 3/7 2018, kl. 09:00 – 09:45
Plats: TCO-landet, Strandgatan 19
Högskoleutbildade som är utrikesfödda har i betydligt lägre utsträckning ett arbete som motsvarar deras utbildningsnivå jämfört med inrikes födda. Detta är ett enormt resursslöseri som drabbar både individen och samhälle. Hur kommer kan vi öppna fler dörrar på den svenska arbetsmarknaden?
Arrangör: Unionen Stockholm, Unionen Göteborg, Unionen Sydväst

 

Hur tar vi bort karriärhinder och banar väg för jämställdhet i näringslivet?
Datum och tid: 4/7 2018,  kl. 11:00 – 12:00
Plats: Donners plats 2
Fortfarande har fler män än kvinnor chefsroller och styrelsepositioner och bara vart tredje företag startas av en kvinna. För att arbetslivet ska bli jämställt behöver hinder undanröjas och föreställningar förändras. Ta del av parternas lösningar och goda exempel.