Unionens politik för stål- och gruvbranschen
Industri & Teknik 5 December, 2017

Unionens politik för stål- och gruvbranschen

Av: Unionen Opinion

Stål finns överallt i vår vardag. Gruvbranschen har en viktigt roll i det moderna samhället. I Unionens politik finns lösningar och förslag för att stål- och gruvbranschen ska fortsatt vara konkurrenskraftig och hållbar.

Stål- och gruvindustrin är central för Sveriges ekonomi. Stora exportvolymer och viktiga arbetsgivare i bruksorter över hela landet.

Viktiga områden för branschen är:

  • Tillförlitlig infrastruktur
  • Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser
  • En klimatpolitik som premierar miljöinvesteringar
  • Frihandel med jämlika villkor
  • Säkerställd kompetensförsörjning
  • Hållbart arbetsliv
  • Forskning och utveckling
  • Tydliga processer för tillståndshantering
  • Förutsättningar för investeringar i Sverige

Läs politiken i sin helhet här.

Comments are closed.