Unionens konjunkturprognos 2019 – Kompensbrist hotar tillväxt
Arbetsmarknad 15 Maj, 2019

Unionens konjunkturprognos 2019 – Kompensbrist hotar tillväxt

Av: Unionen Opinion

Unionens konjunkturrapport som presenterades den 9 maj visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020. – Det vi ser just nu är en konjunktursvacka, inte inledningen på en lågkonjunktur, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Rapporten visar också att kvinnor dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.

Unionen bedömer att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar ner till 1,2 procent i år. Det beror framför allt på minskat bostadsbyggande, lägre exporttillväxt och att hushållen håller lite hårdare i plånboken.

– Men vi tror att den svenska BNP-tillväxten kommer vända uppåt igen nästa år, tack vare växande investeringar i näringslivet och starkare exporttillväxt när omvärldskonjunkturen stärks, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Unionens konjunkturprognos bygger bland annat på en unik enkätundersökning, Branschbarometern, där runt 500 förtroendevalda på Unionens klubbar i det privata näringslivet bedömer utsikterna för det egna företaget det kommande halvåret.

Klubbarna bekräftar bilden av att konjunkturläget mattas av i år, men ändå är fortsatt positivt. Det är framför allt förväntningarna kring tillväxten av försäljning och orderingång som skruvats ner, medan klubbarna tror på en stark investeringstillväxt när det gäller kapacitets- och FoU- investeringar.

Intressant nog anser klubbarna att det främsta tillväxthindret den närmaste tiden är den ansträngda produktionskapaciteten. Därför är det är positivt att klubbarna tror på kraftigt ökade kapacitetsinvesteringar. På andra plats som tillväxthinder kommer bristande efterfrågan, som har blivit ett något större hinder nu jämfört med i höstas, säger Katarina Lundahl.

Unionens bild är att svensk industri går fortsatt starkt, även om det sker en viss avmattning från ett starkt utgångsläge. Svensk industri ser ut att gå betydligt bättre än den tyska.

– Vi tror att den svaga kronan spelar en viss men begränsad roll. Andra faktorer som spelar in är att Tyskland har en mer ofördelaktig sammansättning av sina exportmarknader samt att svensk industri på många håll har hittat gynnsamma nischer där efterfrågan utvecklas relativt väl trots avmattning, säger Katarina Lundahl.

Framtiden oroväckande för kvinnliga tjänstemän

Konjunkturrapporten analyserar även arbetsmarknadsläget för de privatanställda tjänstemännen. Tjänstemannajobben har blivit fler de senaste åren, men hela tillväxten har skett i yrken som kräver högre utbildning.

– När vi blickar framåt ser vi en oroväckande könsuppdelning. I de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter är 70 procent kvinnor, medan bilden är den omvända när det gäller de yrkesgrupper som det kommer råda störst brist på. Där männen är i stor majoritet. Politikerna måste göra det lättare att kompetensutvecklas och kliva vidare till nya karriärer och jobb, säger Katarina Lundahl.

Klicka här för att läsa konjunkturprognosen i sin helhet.

Comments are closed.