Unionens Henrik Ehrenberg och jämställdhetsministern om jämställdhet i kommunikationsbranschen
Media & Kommunikation 10 Maj, 2019

Unionens Henrik Ehrenberg och jämställdhetsministern om jämställdhet i kommunikationsbranschen

Av: Unionen Opinion

Den 10 maj anordnade Resumé och Unionen ett frukostseminarium om jämställdhet i kommunikationsbranschen.

Eftersom Unionen jobbar med jämställdhet löpande genom att få arbetsgivare att jobba med bland annat lönekartläggning för att få bukt med osakliga löneskillnader, att vi opinionsbildar för att företag ska jobba strategiskt med jämställdhet i företagsledningarna, delar ut priser till arbetsgivare som sköter sig allra bäst, jobbar arbetsplatsnära och driver frågan fackligt med mera, med mera, fanns det givetvis mycket att prata om.

Att öka jämställhetstakten sker inte automatiskt på arbetsplatserna. Därför måste man strategiskt börja jobba med jämställdhet ända från ledningsgruppen så det genomsyrar hela företagskulturen.

På plats för Unionens räkning var Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen inledde med eget livspussel

Men först fick jämställdhetsminister Åsa Lindhagen inleda om sin syn kring jämställhet på arbetsplatser. Värt att notera var att hon hade med sig sina barn för att få ihop livspusslet.

Hon bertättade att vi inte har råd att slösa bort människors kompetens för att de någon råkar vara kvinna eller för den delen ha en annan hudfärg eller annan sexuell läggning. Att vi i Sverige har inte råd att inte ta till vara alla kompetens som finns.

Åsa Lindhagen listade tre faktorer som är viktigast för att en arbetsplats ska bli mer jämställd:

  1. Föräldravänliga arbetsplatser och ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen
  2. Att minska kvinnors sjukskrivningar genom att skapa bättre arbetsmiljö
  3. Att stoppa sexuella trakasserier och övergrepp

Hon ville samtidigt poängtera att i dessa tider med många mörka verklighetsbeskrivningar är det ändå mycket som ser ljust ut. Sverige är ett av världens mest jämställda länder i världen.

Åsa Lindhagen fortsatte: ”Det betyder inte att jag tycker att vi är klara. Sverige är ett av världens mest jämställda länder i världen men är vi jämställda? Nej! Vi måste fortsätta stå upp för allt vi redan uppnått och fortsätta arbete för mer jämställdhet.”

Överlag enig panel om lösningarna för jämställdhet i kommunikationsbranschen

Henrik Ehrenberg, Digge Zetterberg, chef på Making Wave och Christina Knight, kreativ chef på The amazing society fortsatte morgonen genom ett panelsamtal som leddes av Resumés chefredaktör Fredrik Svedjetun.

Panelen var överens om att det har hänt en hel del senaste åren. Men det är fortfarande fel på strukturer och normer och att de fortfarande behöver förändras. Branshen behöver också fler kvinnliga förebilder. Även om förändringar skett i Sverige är det mycket sämre internationellt.

Företag måste jobba systematiskt med jämställdhet, precis som med vilket affärsmål som helst, för att verkligen förändra.

Det går också för långsamt. Jämställdhetsarbete kräver ett arbete från företagsledningen precis som med andra typer av affärsmål. Hur rekryterar man? Hur pratar man på arbetsplatsen? Finns lönekartläggning?

Henrik fick avsluta samtalet:

– Att öka jämställhetstakten sker inte automatiskt på arbetsplatserna. Därför måste man strategiskt börja jobba med jämställdhet ända från ledningsgruppen så det genomsyrar hela företagskulturen.

– Företag måste jobba systematiskt med jämställdhet, precis som med vilket affärsmål som helst, för att verkligen förändra.

Comments are closed.