Unionen synar (prognos)snacket
Nyhet 9 Maj, 2019

Unionen synar (prognos)snacket

Av: Unionen Opinion

Just nu ser vi många alarmerande rubriker om den tyska industriförsvagningen och den svaga kronans påverkan på exporten. De är sanna. Men man ska samtidigt inte underskatta att vissa varningsflaggor har med något helt annat än omsorg för de tyska industriarbetarna att göra. Vi befinner oss i upptakten till en avtalsrörelse i Sverige, och till viss del handlar rubriker och debattartiklar om att arbetsgivarsidan vill hålla lönenivåerna nere.

– Men vår senaste konjunkturrapport visar att det går fortsatt bra för svensk industri, men vi ser också att svenska företag har framtidstro, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Ja, många prognosmakare menar att nu när konjunkturen mattas av så kommer företagen att dra ner på sina investeringar. Men Unionens senaste branschbarometer, där fackklubbar på 500 företag ger sin syn på det egna företagets framtidsutsikter, pekar på att svenska företag kommer att ha fortsatt höga investeringsnivåer.

– Framförallt beror det på att många industriföretag just nu slår i kapacitetstaket. Det och inte minskad efterfrågan anser industriklubbarna är det främsta skälet till att man inte kan öka sin försäljning just nu. Företagen fortsätter också att öka sina investeringar i forskning och utveckling liksom kompetens, säger Katarina Lundahl.

Det finns också en brasklapp, som gäller alla konjunkturprognoser.

– Det här är vår bedömning, och den är så god som någon, men det globala konjunkturläget är osäkert. Om Trump tweetar om nya handelstullar kan ingen förutspå. Det omvända gäller också; om USA och Kina plötsligt kommer överens, så påverkas det globala ekonomiska läget.

Ja, det finns alltid flera sätt att se på saken, som i resonemangen nedan, där Unionens Katarina Lundahl synar snacket.

1. “Vi ser en industriförsvagning i Tyskland, så det gäller att vara varsam med kostnadsökningar i Sverige.”

Man hävdar att: Risken är stor att även den svenska industrin drabbas av en försvagning snart. Det kan bli några tuffa år, så därför vore det bäst med frysta löner eller blygsamma löneökningar. Annars kan lönerna få en allt för stor inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft.

Unionen synar snacket: Än så länge går svensk industri bättre än tysk, och den svaga kronan hjälper till. Men det är också så att den tyska exporten har tonvikt på delvis andra länder den svenska. Tyskland är mer beroende av Kina, där tillväxttakten har saktat in, än vad vi är. Det handlar också om vilka produkter man säljer. Till skillnad från tyskarna är vi en mindre spelare, där svensk industri ofta producerar högteknologiska nischprodukter, vilket kan vara en fördel. Ett tydligt exempel på det är fordonsförsäljningen. Från att ha ökat sedan 90-talet har bilförsäljningen i Kina plötsligt sjunkit. Det har påverkat de tyska bilföretagen mycket eftersom de har en stor del av marknaden. Volvo Cars däremot, som är en liten spelare på den kinesiska marknaden, har senaste tiden lyckats öka sin försäljning.
Enligt vår branschbarometer förväntas utlandsförsäljningen fortsätta växa, men i lägre takt än det senaste året. Man ser alltså en viss avmattning i tillväxten i orderingången, men ingen nedgång. Och när vi frågar vad som är främsta hindret för det egna företagets expansion, så svarar de inte svagare efterfrågan, utan kapacitetsbrist.

2. “Lönsamheten har drivits av kronförsvagningen – det kan ändras snart, så vi måste vara försiktiga med löneökningarna.”

Man hävdar att: Trots att vi har en god lönsamhet i nuläget, så är företagens investeringsplaner dämpade. Ett skäl, framförallt inom industrin, är att lönsamheten delvis har drivits av kronförsvagningen, där en svagare krona har gjort det lättare att exportera. Men nivån på kronan är inte långsiktigt hållbar, och när den går upp kommer lönsamheten att påverkas negativt.

Unionen synar snacket: Ja, lönsamheten har påverkats av kronförsvagningen, men handlar våra fina exportresultat bara om det? Nja, man ska inte dra för stora växlar på den. De branscher som har ökat sin export allra mest de senaste åren är fordons- och maskinindustrin När Riksbanken gick igenom vilka som påverkas mest positivt av en kronförsvagning, så ser man att de branscher som på senare tid har ökat sin export mest är de som gynnas minst av en kronförsvagning. Hur går det ihop? Jo, tillverkningsindustrin importerar också många delar, och importpriserna har stigit på grund av kronans försvagning. Så nej, det går inte att förklara den stora exportuppgång vi haft enbart med en kronförsvagning, även om den säkert gynnat även de här branscherna på marginalen. Mycket annat spelar också roll, som konkurrensförhållanden i världen. Däremot har kronförsvagningen sannolikt påverkat företagens lönsamhet. Och det är positivt att företagens resurser, enligt svaren i branschbarometern, nu verkar satsas på investeringar i forskning och utveckling – alltså framtiden.

 

Comments are closed.