Unionen har antagit en ny bostadspolitisk rapport
Bygg & fastighet 19 November, 2018

Unionen har antagit en ny bostadspolitisk rapport

Av: Unionen Opinion

Bostadsbrist leder till att det blir svårare för företagen att rekrytera vilket kan leda till färre nyinvesteringar. Det är framför allt tjänstemannajobb i privat sektor som riskerar att utebli om vi inte har en väl fungerande bostadsmarknad.

I rapporten beskriver vi hur bostadsmarknaden har utvecklats, vilka brister som finns och vilka effekter det har fått. Vi pekar också på ett antal beslut som är nödvändiga för att få en bättre fungerande bostadsmarknad, vilket i sin tur skulle bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Sammantaget handlar det om att öka utbudet genom nyproduktion och bättre utnyttjande av befintliga bostäder. Det krävs förändrade skatter på bostäder som skapar bättre incitament för hushållen att flytta när den befintliga bostaden blir för stor. Möjligheten för unga att få en bostad måste bli bättre.

Det behövs även fortsättningsvis många fler nya bostäder men det befintliga beståndet är en nyckel till att lösa problemen. Det går inte bara att lösa genom ökat bostadsbyggande. Det här är Unionens första bostadspolitiska rapport. I Unionens Näringspolitiska riktlinjer från 2014 och i Unionens Mälardalsrapport från 2016 behandlades bostadsfrågorna som en del av det näringspolitiska perspektivet.

Rapporten är skriven av Sven Ljung, utredare vid Unionens enhet för Avtal och Politik. Unionens chefsekonom Katarina Lundahl och Tobias Brännemo, ekonom och statistiker, har deltagit i arbetet med att ta fram rapporten.

Här kan du ladda ner Unionens bostadspolitiska rapport som PDF eller beställa ett tryckt exemplar.

 

Comments are closed.