Unionen drar ner på närvaron under Almedalsveckan
Nyhet 20 December, 2018

Unionen drar ner på närvaron under Almedalsveckan

Av: Unionen Opinion

Unionen ska sätta agendan i debatten och påverka så att våra medlemmar får ett bättre arbetsliv. En viktig arena är Almedalen där man under en koncentrerad vecka kan driva frågor genom seminarier, runda-bords-samtal och enskilda möten med makthavare. Unionen har kraftsamlat på senare år men 2019 kommer vi att dra ner på vår närvaro.

 – Vi ser att Almedalsveckan minskar i betydelse. Under senare år har allmänhetens förtroende för veckan minskat från 72 till 64 procent. Även mediernas redaktionella bevakning minskar vilket gör att det blir svårare att motivera kostnaderna för veckan, säger Daniel Långström som är Public Affairs-ansvarig på Unionen.

Unionen har arrangerat en mängd aktiviteter på senare år. Förutom ett tungt seminarieprogram har man även haft en chefsakut för chefer på plats under veckan. Syftet med chefsakuten var att visa att Unionen är ett fackförbund för chefer samtidigt som vi lockar fler att bli medlemmar.

Regionala aktiviteter

I Almedalen diskuteras också regionala frågor, som exempelvis tillväxten i Öresundsregionen och bristen på arbetskraft i Västsverige. Därför har ett antal av Unionens regioner varit på plats för att delta i den regionala debatten.

Av Unionens totalt 1100 anställda och 35000 förtroendevalda så har mellan 45-60 personer deltagit i Unionens program de sista åren. De som åker är styrelseledamöter eller så arbetar de med politikutveckling, avtalsfrågor, opinionsbildning, som chefscoacher eller så har man ett uppdrag i regionerna och driver regionala frågor.

– De senaste två åren har vi minskat ner antalet som åker från ca 60 till 45 personer, men givet utvecklingen av veckan där priserna för boende, mat och seminarielokaler går upp så har vi omvärderat värdet av veckan. Vi kommer att dra ner ordentligt på vår närvaro i Almedalen och istället påverka ännu mer via egna aktiviteter som är jämnt fördelade över året, säger Daniel Långström som också betonar att avtalsrörelsen kommer att stå i fokus kommande år.

Påverkansarbetet är fortsatt viktigt

Även om Almedalsveckan minskar i betydelse så kommer Unionen fortsätta att driva frågor i debatten och stå upp för ett bättre arbetsliv.

– Som fackförbund med 650 000 medlemmar så har vi ett ansvar för att påverka politiken i rätt riktning. Det handlar om tryggheten på arbetsmarknaden, fler och bättre jobb och att vi ska få ett jämställt arbetsliv där man har balans mellan arbete och fritid.

Beslutet om att dra ner på Almedalen togs i samband med höstens verksamhetsplanering.

Comments are closed.