Tunga aktörer samlades för ett samtal om jämställdhet inom industrin
Industri & Teknik 5 Juli, 2018

Tunga aktörer samlades för ett samtal om jämställdhet inom industrin

Av: Unionen Opinion

Jämställdhet i industrin är en väldigt angelägen fråga för Unionen och företagen.  Jämställdhetstakten går alltför långsamt. Samtidigt finns råder stor kompetensbrist som medför att frågan om jämställdhet också blir en långsiktig överlevnadsfråga. Både för enskilda företag och för svensk konkurrenskraft.

Av 600 000 anställda inom den svenska tillverkningsindustrin är 23 procent kvinnor. Inom verkstadsindustrin, som står för cirka hälften av dessa anställda, är andelen ännu lägre – cirka 20 procent. Svensk industri har en av de lägsta andelarna kvinnor i Europa. Bara i Nederländerna och Storbritannien är procenttalen lägre.

Den 4 juli samlade Unionen flera företrädare från industriföretag och experter på jämställdhet för ett samtal om hur man kan öka takten i jämställdheten.

Syftet med samtalet var ett utbyte av erfarenheter och idéer för att åstadkomma förändring i jämställdhetsarbetet. Många frågor hans med under det timslånga samtalet. Ett axplock:

  • Tydliga mål är viktiga men den rejäla framgången ligger i att man faktiskt vill, inte bara måste, åstadkomma förändring.
  • Hur undermedvetna fördomar påverkar rekrytering och befordringar.
  • Utbildningssystemet
  • Kultur på arbetsplatsen
  • Det få kvinnor som söker sig till industrin måste också stanna i branschen

En jämställd industri borde vara en självklarhet ur såväl rättsvise- som nyttoperspektiv. Att göra industrin mer attraktiv för kvinnor att söka sig till och arbeta i är en vinst för företagen och en dubbelvinst för Sveriges konkurrenskraft. Deltagarna var eniga om att fortsätta samtalet i framtiden.