Trygghet och kompetensutveckling i fokus i ny politik
Media & Kommunikation 31 Oktober, 2017

Trygghet och kompetensutveckling i fokus i ny politik

Av: Unionen Opinion

För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt för sina medlemmar har Unionen har tagit fram en politik för media och kommunikation. Dels för att lyfta övergripande frågor i allmänhetens intresse som mediestöd, reklamskatt och digitalmoms samt public service.

Men politiken har också fokus på frågor som rör tryggare och bättre arbeten, anpassade trygghetssystem, egenföretagare och kombinatörer i media- och kommunikationsbranschen samt kompetensutveckling i en digital tid.

– Det är viktigt att vi tar till vara på de branschintressen som finns. Detta kan vara allt från arbetsnära frågor som rätten till justa villkor eller kompetensutveckling eller förutsättningar som gäller branschens framtid, säger Fredrik Ostrozanszky, branschutredare på Unionen.

En viktig bransch för demokratifrågor

Media- och kommunikationsbranschen inte är en bransch som alla andra, utan en grundläggande del av det fria demokratiska samhället.

– Utan fria granskande medier begränsas våra medlemmars möjlighet att driva sina frågor och hålla makten ansvarig. Vi behöver medier som kan bevaka samhällsdebatten och granska maktens institutioner, säger Fredrik.

Vill skapa en hållbar arbetsmarknad – därför är kompetensutveckling och olika trygghetsfrågor viktiga.

– Det är väldigt viktigt att kunna känna sig trygg på arbetet, speciellt om man sitter i receptionen, tar emot samtal från allmänheten eller arbetar redaktionellt. Hot och trakasserier är vanliga inom delar av branschen. Därför är det viktigt att arbetsgivarna tillsammans med facken tar fram arbetsmetoder som minimerar hot mot medarbetarna. Även rättssamhället måste ta ett större ansvar och brott i form av hot mot media måste utredas i större utsträckning än vad som sker i dag, säger Fredrik Ostrozanszky.

– Politiken handlar också bland annat om att arbetsgivarna ser till att man har tillgång till den kompetensutveckling som behövs när produktion, försäljning och distribution blir allt mer digital.

Viktigt att fler företag tecknar kollektivavtal

Unionen vill att fler personer i branschen omfattas av kollektivavtal, att Arbetsmiljöverket får ökade resurser för att kunna dubblera antalet arbetsmiljöinspektörer och att socialförsäkringar och trygghetssystem anpassas så att personer med många korta anställningar bättre kan ta del av dem.

– Många som arbetar i branschen saknar i dag kollektivavtal och hoppar mellan många tillfälliga uppdrag. Även om man är rörlig på arbetsmarknaden är det viktigt att få tillgång till bra villkor. Att man får tillgång till tjänstepension, att arbetsgivaren ersätter dig för skäligt för arbete som sker utanför ordinarie arbetstid och följer rådande lagstiftning, säger Fredrik Ostrozanszky.

– Detta är viktigt inte minst för den som är kombinatör och driver företag vid sidan av sin anställning.

Mediestödet bör vara teknikneutralt

För att kunna skapa förutsättningar för en livskraftig bransch i hela landet behöver även det allmänna gå in och stödja mediebranschen där marknaden inte själv kan tillgodose behovet.

Tidigare har mediestödet varit fokuserat på distributionsform, men Unionen menar att det är innehållet av obunden och granskande journalistik som ska stödjas främst, vilken kan komma i olika former.

Läs politiken i sin helhet eller i korthet.

Comments are closed.