Så ser vi på resor i business och att lämna ut fakturor
Nyhet 12 December, 2018

Så ser vi på resor i business och att lämna ut fakturor

Av: Unionen Opinion

Den absoluta majoriteten av alla våra resor sker i ekonomiklass och vi reser bara business i undantagsfall. Press har en daglig dialog med Aftonbladet och vi har lämnat ut stora delar av vår resepolicy samt svarat på en mängd frågor, både via mail och genom intervjuer.

Tyvärr ger Aftonbladet en vinklad och förenklad bild av våra intervjuer, där det framstår som om Unionen mörkar. Så är inte fallet. Vi pratar gärna om vilka resor vi gör, varför vi gör de, hur många som rest och huruvida vi åkt business eller ej. Allt detta har vi kommunicerat till Aftonbladet. Däremot lämnar vi inte kostnader eller enskilda individers reseräkningar, flygbiljetter, hotell eller traktamenten.

Så här ser vi på resor i business

De allra flesta av Unionens resor sker i ekonomiklass. Vi följer alltid vår resepolicy, och den säger att man får resa i business om man åker till andra kontinenter. Vi kan förstå om några blir upprörda över det, men då är det policyn man ska kritisera, inte enskilda anställda och förtroendevalda. Vi ser sedan tidigare över vår policy och lyssnar därför på synpunkter om den.

Så här tänker vi kring kostnader

Vi berättar gärna om våra resor, hur många som åker och vad syftet är med dem. Vi berättar också om vi åkt business. Men vi har aldrig lämnat ut kostnader till media, varken i den här granskningen eller i tidigare granskningar.

Vi har inget uppsåt att dölja våra internationella resor, tvärtom berättar vi gärna om vart vi åker och varför vi är på olika platser och på vilket sätt det gynnar våra medlemmar. Men vi tycker inte att det är befogat att lämna ut kostnader för enskilda medarbetare.

Så här tänker vi kring vår resepolicy

Det finns anledning av att vara självkritisk och fundera över om våra policies varit för generösa. Även om majoriteten av alla resor som genomförs i Unionens regi är bokad till lägsta pris så räcker det att vi åker business vid några tillfällen per år för att vi ska få häftig kritik i media och av medlemmar. Vi behöver därför resonera kring vår policy och hur den ska se ut framöver.

Till dig som tvivlar på att Unionen står för öppenhet och en kostnadsmedvetenhet vill vi säga; att hålla i medlemmarnas pengar är en viktig grundprincip för oss. Som fackförbund med jordnära värderingar är det nödvändigt att beakta kostnader i allt vi gör. Vi är så transparenta vi bara kan utan att för den skull hänga ut enskilda medarbetare och förtroendevalda.

Comments are closed.