Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete
Nyhet 4 Juli, 2018

Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete

Av: Unionen Opinion

I Almedalen hölls seminariet “Så öppnar vi fler dörrar – nyanländas väg till arbete”. Där konstaterades att utlandsfödda med högskoleutbildning har ofta ett jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är förstås ett stort resursslöseri och därför krävs initiativ från arbetsmarknadens aktörer för en bättre etablering på arbetsmarknaden i Sverige.

– Börja i liten skala och bygg in den här typen av rekrytering eller projekt på arbetsplatserna och låt det växa, säger Henrik Ehrenberg, Unionens samhällspolitiska chef, på seminariet.

Engagemang och att matcha personens utbildningsbakgrund med de behov som finns är andra viktiga ingredienser för att öppna fler dörrar och få nyanlända i arbete.

Och det finns exempel att inspireras av.

– Vi har lyckats knäcka koden och attraherar och rekryterar nyanlända ingenjörer som kommer till Sverige, säger Amir Nazari, Diversity Coach på ÅF.

Det råder brist på kompetens, ändå vill många företag anställa någon som är så lik den de hade innan som fungerade bra. Men vi måste våga tänka nytt.

– Jag själv kom som flykting för över 30 år sedan har egna erfarenheter av hur det är att komma in på arbetsmarknaden. För arbetsgivaren handlar det om att sänka trösklar och ställa krav samtidigt, säger Amir Nazari.

Hur kan vi då göra för att “släppa fram kraften” hos nyanlända?

– Det finns en enorm kompetensresurs i gruppen högskoleutbildade akademiker som behöver tas tillvara, sa Henrik Ehrenberg.

– Arbetet med mångfald är också en resursfråga. Många fler företag vill men det kanske inte går att satsa på en tjänst som Diversity Coach när det bara är ett 10-tal anställda till skillnad från större företag med fler resurser, säger Pernilla Johansson Chefsekonom Sydsvenska Handelskammaren.

– Hur får jag enkelt kompletterande utbildning för att min utbildning ska matcha svenska krav. Man ska kunna arbeta och samtidigt komplettera sin utbildning menar Henrik Ehrenberg

Hur öppnar vi fler dörrar för högutbildade nyanlända på arbetsmarknaden?

– Det finns orimliga trösklar i dagens utbildningssystem, säger Irene Wennemo.