Så kan vi stärka svensk fordonsindustri
Industri & Teknik 21 Oktober, 2019

Så kan vi stärka svensk fordonsindustri

Av: Unionen Opinion

Fordonsbranschen är mitt uppe i en stor omställning. Tusentals jobb påverkas och stora kompetensinsatser behövs när branschen ställer om  för att möta klimatkrav, snabb teknikutveckling och nya konkurrenter. För att säkerställa en fortsatt framgångsrik fordonsindustri i Sverige krävs strategiska och långsiktiga åtgärder. Unionen uppmanar därför regeringen att tillsätta en nationell strategi för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri.

I rapporten Stärk svensk fordonsindustri presenterar Unionen sina förslag för hur vi i Sverige kan främja en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri. Det handlar om att främja branschens omställning till fossilfrihet, investeringar i forskning och utveckling, satsningar för ett fortsatt starkt leverantörskluster i Sverige samt insatser för att säkra kompetensen.

Att Sverige fortsätter ha en konkurrenskraftig fordonsindustri spelar stor roll för svenskt välstånd och har även stor regional betydelse på många håll i landet.  Branschen har också en nyckelroll för att nå samhällsmål som minskade koldioxidutsläpp och ökad trafiksäkerhet. Genom att satsa på att bli ett föregångsland inom dessa områden får vi fler och bättre jobb i Sverige samtidigt som vi bidrar till att lösa globala utmaningar. För att det ska ske krävs en kraftsamling med en tydlig strategi.

Läs eller ladda ner rapporten genom att klicka här.

Comments are closed.