Video
Arbetsmarknad 19 December, 2017

Så funkar etableringsjobb

Av: Unionen Opinion

Vad är egentligen etableringsjobb och hur funkar det? Här reder vi ut begreppen.

Innovation
Principöverenskommelsen om etableringsjobb är en innovation, ett unikt förslag som parterna har åstadkommit.

Lättare etablering
Detta är ett förslag som ska förenkla och underlätta etablering och samordna parterna och de offentliga stödsystemet så att fler kan och vill använda dem.

Ordning och reda
Vinsterna med etableringsjobben är att det blir ordning och reda i insatserna för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Enkelt och schyst
Modellen är konstruerad så enkel som möjligt. Arbetsgivare kan anställa personer som står långt från arbetsmarknaden till en lägre kostnad och individen får ett bidrag som gör att man får en rimlig inkomst. Därmed avlastas också arbetsgivarna administrativt. Staten tillhandahåller utbildning och tar hand om administrationen. Facken får inflytande så att systemen inte missbrukas.

Prata vidare
Detaljerna är inte klara eftersom vi nu kommer att inleda samtal med regeringen där målet är att få till en trepartslösning.