Regionala skyddsombud – hjältar som vågar ta strid!
Nyhet 20 Februari, 2020

Regionala skyddsombud – hjältar som vågar ta strid!

Av: Unionen Opinion

Sverige är ett småföretagarland, och det skulle vara ett slag mot alla dem som jobbar på mindre företag om de regionala skyddsombuden avskaffades. Det säger Maria Steinberg, docent och universitetslektor i arbetsmiljörätt vid Örebro Universitet, som doktorerade med avhandlingen Skyddsombud i allas intresse och har skrivit boken Skyddsombudsrätt.

Att skyddsombuden spelar en viktig roll är hon säker på.

– Jag studerade 400 fall i min avhandling. Och den visade att när skyddsombuden satte igång, hade de påverkan i över 90 procent av fallen.

Arbetsskador är en katastrof både för den drabbade individen, arbetsgivaren och samhället. Så att få ner antalet arbetsskador har varit en stark drivkraft ända sedan den första arbetsmiljölagen 1889.

– Men det var svårt att utkräva ansvar i efterhand, så man insåg att det var bättre att jobba förebyggande och försöka förhindra dödsfall, olyckor och sjukskrivningar. Tanken är ju att så få personer som möjligt ska drabbas, och där har arbetsgivaren, staten och arbetstagarsidan ett gemensamt intresse.

Det är här de regionala skyddsombuden kommer in. De spelar en särskilt stor roll för de mindre företagen, där lokala skyddsombud ofta saknas eller kan ha svårare att ställa krav.

– Nära hälften av alla yrkesverksamma jobbar i små företag. De har inte någon skyddskommitté, och inga starka fackliga organisationer, så de som är skyddsombud blir ofta lite försiktiga, säger Maria Steinberg

Hon menar att det är en stor skillnad på att vara lokalt skyddsombud och regionalt. Särskilt inom Unionen, där många medlemmar jobbar tätt ihop med sina arbetsgivare och ofta känner stor lojalitet.

– Då kan det vara svårt att ifrågasätta och ställa krav. Därför är det viktigt att de kan få hjälp av regionala skyddsombud, som vågar ta strid. Därför är regionala skyddsombud minst lika viktiga för Unionens medlemmar som för LO:s, kanske till och med mer.