Arbetsmarknad 10 April, 2019

Regeringen missar omställningsbehov i vårbudgeten

Av: Unionen Opinion

Regeringen missar omställningsbehov i vårbudgeten

Regeringens vårbudget innehåller något för alla. Men många investeringar är små och strödda över en rad olika områden. På arbetsmarknaden missar regeringen de stora behoven av omställning som behövs och Sverige riskerar att bli en förlorare när konjunkturen vänder neråt. Det konstaterar Unionens Chefsekonom Katarina Lundahl i en kommentar till regeringens vårbudget.

Arbetsmarknaden är i förändring. Digitalisering och automatisering sker här och nu. Jobb försvinner och andra förändras i snabb takt.

– För att Sveriges företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft är tillgången på rätt kompetens avgörande. Det är oroande att regeringen inte verkar förstå omställningsbehovet – inte bara för arbetslösa – utan för breda grupper på arbetsmarknaden, säger Katarina Lundahl, Unionens chefsekonom.

Unionen anser att regeringen prioriterar fel när det gäller jobbrelaterade satsningar som finns i budgeten, som sänkt arbetsgivaravgift för unga.

– De här satsningarna rustar inte arbetskraften för framtiden. Det är däremot bra att satsa på att få in utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden men satsningarna för att möta företagens kompetensbehov kan inte stanna där, säger Katarina Lundahl.

Något som Unionen välkomnar är extra resurser till industriklivet, som bidrar till att minska utsläpp och öka klimatsmart innovation, och att man fortsätter att utveckla regeringens exportstrategi.

Budgetsatsningen ska ge grönare industri men Unionen är kritisk till de skattehöjningar som finansierar regeringens satsningar.

– Det är i grunden bra att höja skatten på miljöfarlig verksamhet. Men de här miljöskattehöjningarna är snarare kassakor än att det ger verklig klimatnytta. Den höjda dieselskatten för gruvnäringen sker för snabbt och utan att det finns realistiska alternativ. Det blir en extra skatt på gruvdriften i Norrbotten. Flygskatten och kemikalieskatten har också tveksam miljöeffekt, men ger ökade kostnader för näringslivet, säger Katarina Lundahl.

Comments are closed.