Avtal klart för tjänstemän inom industrin
Avtal2020 1 November, 2020

Avtal klart för tjänstemän inom industrin

Av: Unionen Opinion

I ett historiskt svårt läge har Unionen nått framgång i förhandlingarna och tecknat bästa möjliga avtal för medlemmarna. Avtalet ger Unionens medlemmar mer pengar i plånboken och bättre pensioner genom ökad avsättning till flexpension. Dessutom ska parterna gemensamt ta fram en praktisk handledning med syfte att bidra till ett mer jämställt arbetsliv, genom att motverka missgynnande till följd av föräldraledighet.

Avtalet innehåller löneökningar om 5% över 29 månader och det är en ansvarsfull löneökningstakt under rådande omständigheter. Avtalet innehåller även en ökad avsättning till flexpension om 0,4%. vilket ger ett totalt avtalsvärde på 5,4%. Framgången har uppnåtts genom ett starkt samarbete med Facken inom industrin. Parterna inom industrin sätter märket för hela arbetsmarknaden.

Utöver löneökningar säkrar avtalet även mer pengar in i pensionssystemet genom ökade avsättningar till flexpension. Det betyder att när vi går ut ur den här avtalsperioden om tre år så kommer det största avtalet inom industrin att ha 1,7 procent i extra pensionsavsättning vid varje löneutbetalning.

I det nya avtalet har vi har tagit ett steg mot ett mer jämställt arbetsliv och att minska gapet mellan kvinnor och mäns löner. Det nya avtalet innebär att parterna ska ta fram en gemensam praktisk handledning med syfte att motverka missgynnande till följd av föräldraledighet.

Vi har fått igenom anpassningar i kollektivavtalen till de nya höjda åldersgränserna. Exempelvis är avgångsskyldigheten nu anpassad till lagstiftningen och vi har bland annat fått in förbättringar gällande uppsägningstid och rätt till sjuklön efter en viss ålder.

Det nya avtalet innebär även ändringar i vår trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), ändringarna ger förstärkningar för individen. Bland annat slopas vållandeprövning vid arbetssjukdom, och krav på läkarintyg som tidigare behövts.

För mer om förhandlingarna och avtalsrörelsen 2020, besök: https://www.unionen.se/avtal-2020

Vid pressträffen medverkar:
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall
Eva Guovelin, förbundsordförande Livs
Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS