Ny branschpolitik ska lösa kompetensbristen inom IT och telekom
IT & telekom 31 Oktober, 2017

Ny branschpolitik ska lösa kompetensbristen inom IT och telekom

Av: Unionen Opinion

Marie Löök Birgersson har arbetat fram rapporten som ligger till grund för den nya politiken som nyligen klubbades igenom av Unionens förbundsstyrelse. Tanken med den nya politiken är att den ska fungera över tid och vara ett långsiktigt instrument.

Den består av nio olika områden, med extra fokus på två av dem: branschens svårigheter att rekrytera kvinnor och att hitta rätt kompetens.

– Det är helt enkelt för att kompetens och jämställdhet har störst påverkan på branschen och dess framtida utveckling. Almega presenterade en rätt alarmerande rapport för några år sedan som visade att om inget görs åt den kompetensbrist vi ser idag så kommer det saknas 60 000 personer år 2020, säger Marie Löök Birgersson.

Hur påverkas medlemmarna av kompetensbrist och att få kvinnor jobbar inom IT och telekom?

– Risken är ju att allt färre måste göra mera om det saknas kompetens vilket i sin tur leder till stress. Brist på rätt kompetens handlar ju också om företagens överlevnad och det påverkar ju medlemmarna negativt i sin tur. Jämställdhet går hand i hand med kompetensbristen i och med att branschen har svårt att attraherar halva befolkningen, säger Marie Löök Birgersson.

Partsgemensamt arbete kring kompetensfrågor

Vad föreslår ni för lösningar?

– Det finns en rad olika förslag, men ett är att starta ett partsgemensamt arbete kring långsiktig kompetensförsörjning och kompetensutveckling i och med att det finns en samsyn mellan oss och arbetsgivarsidan. Vi är båda överens om att kompetens och jämställdhet är branschens två största utmaningar, säger Marie Löök Birgersson.

Arbetsgivaren måste ta större ansvar för kompetensutvecklingen

Men Unionen vill också att arbetsgivarna tar ett större ansvar för att kompetensutveckling av den egna personalen verkligen blir av. När arbetstempot är högt och organisationerna slimmas glöms kompetensutvecklingen ofta bort, trots att resurserna finns.

– Därför vill vi att arbetsgivaren möjliggör genomförande av kompetensutveckling genom öronmärkt tid och minskad arbetsbelastning, säger Marie Löök Birgersson.

Förstärkt arbete med kvinnliga förebilder

Att branschen i hög grad är mansdominerad påverkar kompetensbristen, men också företagens lönsamhet och arbetsplatsklimat. Unionens egen utredning från 2015, “Unga tjejer och IT”, visade att 51 procent av de tillfrågade hade svårt att identifiera sig med branschen och var tredje tillfrågad uppfattade branschen som grabbig. De kvinnor som ändå utbildar sig och börjar jobba möts ofta av ett lönegap mellan sina manliga kollegor.

– Ett av våra förslag är att lyfta förebilder som kan locka unga kvinnor att söka sig till IT- och telekombranschen och slå hål på myten att branschen bara är för män, säger Marie Löök Birgersson.

Andra områden i politiken är bland annat outsourcing, offshoring, integritet, CSR, säkerhet, plattformsekonomi, automatisering och digitalisering.

Läs Unionens politik för IT- och Telekom i sin helhet eller i kortversion.

Comments are closed.