Nätmobbningen på jobbet tros ha ökat under pandemin
Nyhet 27 April, 2021

Nätmobbningen på jobbet tros ha ökat under pandemin

Av: Unionen Opinion

Nej, mobbning på arbetsplatsen minskar inte bara för att vi just nu sällan ses på kontoret. Distansen är inget skydd i sig. Istället har trakasserierna bytt arena och blivit digitala.

I takt med att fler av oss jobbar på hemifrån, så har nätmobbning och digital diskriminering också blivit vanligare. Rebecka Cowen Forssell, vid Malmö universitet, forskar på det här. Redan för några år sedan när hon disputerade i ämnet hade ungefär en av tio utsatts för beteenden som liknar nätmobbning – och siffran kan ha ökat under pandemin.

– Mycket av vår interaktion med andra människor sker idag på andra platser än arbetsplatsen. Och vi kan anta att samtidigt som vi blir mer digitala, så flyttar en del av vårt negativa beteende ut på nätet, säger Rebecka Cowen Forssell.

Det kan handla om aggressivt formulerade mejl, att någon startar en grupp på facebook där man skriver kränkande saker om kollegor, eller att man inte släpps in i digitala möten. Det kan också vara så att externa personer, exempelvis en klient eller kund, kritiserar och trycker ner dig i din profession.

Och visst finns det saker som förenar traditionell mobbning med den digitala varianten; Det tär på ens själ och självkänsla, och kan leda till depression.

– Nätmobbningen har samma negativa hälsoeffekter, säger Rebecka Cowen Forssell.

Men den här varianten av mobbning skiljer sig också från den traditionella. Rebecka Cowen Forsell säger att den är plattformsspecifik, och med det menar hon att det är skillnad på att bli mobbad på mejl eller sociala medier, att det får olika konsekvenser.

– På sociala medier kan orden som skrivs få stor spridning, och läsas av personer som inte ens ingår i din jobbsfär. På så sätt kan mobbningen även påverka dina privata relationer. Kanske blir uttalandena till och med sökbara, så att för dig helt främmande människor kan läsa det som skrivits om dig. Och att mobbningen är så publik upplevs såklart som väldigt stressande och kränkande.

Och om hemmet tidigare ansågs vara en frizon för den som mobbades på jobbet, så har gränsen mellan jobb och privatliv nu suddats ut.

– Mobbaren kan alltså utsätta dig även hemma, och även på kvällstid. På så sätt kan det här vara en väldigt intensiv form av mobbning, där det är svårt att hitta tillfällen för återhämtning, säger Rebecka Cowen Forssell.

Det är också delvis andra personer som drabbas. Rebecka Cowen Forssell kunde i sin forskning se att män och chefer drabbas oftare av nätmobbning än traditionell.

– Jag tror att utsattheten delvis handlar om hur aktiv man är digitalt.

Men vilka är det då som mobbar?

– Förövarperspektivet är intressant, och något vi behöver studera mer. Men förövare kan vara såväl kollegor som underordnade och externa personer. Och hamnar mobbningen på sociala medier, så kan förövaren vara någon du har en väldigt lös koppling till. Distansen verkar också få människor att uttrycka sig ännu mer tillspetsat än de hade vågat göra öga mot öga.

Rebecka Cowen Forssell poängterar flera gånger att vi inte ska förringa det här.

– Ibland finns det en tendens att normalisera beteendet, man tänker att ”äsch, det var väl inte så farligt” och kämpar på lite till. Men gör inte det, det påverkar dig såväl professionellt som privat.

Viktigt i sammanhanget är att arbetsgivaren har samma ansvar för nätmobbning som traditionell mobbning.

– Jag tror att det finns en viss okunskap kring var arbetsgivarens ansvar börjar och slutar, säger Rebecka Cowen Forssell.

Ja, är det arbetsgivarens ansvar att hantera snack i en Teams-grupp mellan kollegor som också känner varandra privat?

– Ja, arbetsgivarens ansvar för att uppmärksamma, förebygga och hantera kränkande särbehandling och mobbning gäller även när arbetsplatsgemenskapen är digital. Man behöver regelbundet diskutera sin policy och sina rutiner, så att alla känner till dem och de fungerar i praktiken, inte minst när arbetssätt förändras, säger Unionens arbetsmiljöexpert, Annica Hedbrant.

Förutom oklarheter kring ansvaret, så är det många som saknar verktyg för att hantera konflikter på jobbet, och därför sopas saker lätt under mattan. Men det är lätt hänt att det som började som en småsak i ett mejl, eskalerar till något stort och infekterat.

– Man behöver prata om vilka beteenden som inte är okej i arbetet och även kunna hantera konflikter, gråzoner och oklarheter. Gränsdragning mellan arbete och privatliv, roll och person kan vara bra att diskutera då både arbetsplatsen, chefen och medarbetare kan ha olika förhållningssätt.

Mer om nätmobbning, dess arenor och vad du kan göra kan du läsa här.