“Människan i digitaliseringen” var temat för Industridagen 2018
Industri & Teknik 14 Maj, 2018

“Människan i digitaliseringen” var temat för Industridagen 2018

Av: Unionen Opinion

Under Industridagen 2018 samlades fackförbund, näringsliv, lärosäten och politiker i Saabs flyghangar i Linköping för att samtala om svensk industris framtid och utmaningar. Inte ens de öronbedövande flygplansmotorer som då och då avbröt debatterna kunde hindra ett viktigt budskap från att eka ut över lokalen. Sverige måste öka takten om vi ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Statsminister Stefan Löfven inledde dagen med att ringa in några av de mest brännande frågorna för svensk industri i dag. En av dessa är hur vi ska trygga kompetensförsörjningen i en tid som på grund av digitaliseringen präglas av snabba omställningar.

Statsministern lyfte bland annat det livslånga lärandet, det vill säga möjligheten att vidareutbilda sig mitt i karriären, och inkörsporten teknikcollege som viktiga delar av lösningen. Svensk industris behov av att möta de allt högre kraven på att vara lättfotad och kunna genomföra snabba omställningar löpte sedan som en röd tråd genom hela dagen.

Näringslivsprofilen Marcus Wallenberg lyfte till exempel vikten av att förstå Kinas rasande snabba ekonomiska och teknologiska tillväxt för att inte hamna för långt efter på morgondagens marknad. Marcus Wallenbergs slutsats för hur Sverige ska hänga med i digitaliseringen är att livslångt lärande är nyckeln. Något som går hand i hand med Unionens hjärtefråga att möjliggöra att yrkesverksamma tjänstemäns kompetens ska kunna stärkas under hela arbetslivet.

Ulf Kristersson, Moderaternas partiordförande, avrundade Industridagen 2018. Han var inne på ett liknande spår som Wallenberg varit tidigare under dagen: Sverige kan inte längre tryggt luta sig tillbaka mot självbilden av att vi ”ligger i digital framkant”.

Under dagens nästa anhalt ”Digitaliseringsspår” tog Unionens förbundsordförande Martin Linder hjälp av ett antal utsända spanare för att sammanfatta de tolv seminarium med företag, forskare och blivande medarbetare som skedde parallellt i olika delar av flyghangaren.

Här kan du läsa om det seminarium Unionen arrangerade under Industridagen ”Digitaliseringen är här – var är lärosätena?”

Comments are closed.