Video
Almedalen 2018 4 Juli, 2018

Livesändning i samarbete med Dagens Industri – Jämställdhet i näringslivet

Av: Unionen Opinion

Hur tar vi bort karriärhinder och banar väg för jämställdhet i näringslivet?

Arbetsgivarna måste ta arbetet för jämställda löner på allvar. Grunden för en jämställd lönebildning ligger i att det finns en fungerande löneprocess på arbetsplatsen. Ett första steg för arbetsgivare som vill göra rätt är att införa tydliga kriterier för lönesättning. Genom kollektivavtal skapas förutsättningar för en tydlig och väl motiverad lönesättning där löneskillnader är sakligt grundade och uppfattas som rimliga.
– Vi i Unionen tror självklart på ett jämställt arbetsliv och vi vet att det finns mycket att göra innan jämställdhet uppnås på arbetsmarknaden. År 2018 är det inte acceptabelt att kvinnor tjänar avsevärt mindre än sina manliga kollegor, säger Martin Linder, förbundsordförande, Unionen.

Unionen arbetar målmedvetet med jämställdhetsfrågan. Förbundets förtroendevalda har en viktig roll i det lokala arbetet med lön och lönesättning och ett av förbundets mål är att undanröja förekomsten av diskriminerande eller omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor.
– Vi kan inte ha en arbetsmarknad där hälften av medarbetarna får mindre betalt för att göra samma jobb samtidigt som arbetsgivare struntar i att använda de verktyg som finns för att komma till rätta med problemet. Sämre karriärmöjligheter och lägre lön leder dessutom till lägre pensioner. Företagen förlorar kompetens och därmed konkurrenskraft på att inte vara jämställda, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

Arbetsgivare måste genomföra den årliga lönekartläggningen och analys som de enligt lag är skyldiga att göra. Att följa lagen borde vara ett minimikrav. Lönekartläggning och analys är det effektivaste sättet att identifiera, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader.
– Inte ens hälften av alla företag har tydliga kriterier för lönesättning. Det innebär att lönesättningen riskerar att bli inkonsekvent och godtycklig, säger Martin Linder.

Unionen har inom samtliga avtalsområden lyckats få till regler om så kallad föräldralön vilket innebär att föräldralediga får 90 procent av den faktiska lönen i upp till sex månader. Arbetsgivarna måste se till så att det funkar att ha barn och göra karriär, att arbete och privatliv måste gå att kombinera.
– Vi är inte så jämställda som vi tror. Det krävs aktiva handlingar från arbetsgivaren för att få ett mer jämställt arbetsliv. Det är inte acceptabelt att föräldraledighet påverkar kvinnors karriärmöjligheter negativt, säger Martin Linder. Ur alla dimensioner ska vi ha ett jämställt samhälle och arbetsliv. Det finns ingen anledning till något annat.

Medverkande i panelen är:
Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
Amanda Lundeteg, VD Stiftelsen Allbright.
Peter Grönberg, Senior Vice President Culture and Leadership, AB Volvo.
Lena Hallengren, jämställdhetsminister (S).
Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M).