Video Livesändning från Almedalen – Vad händer när politiken rubbar stabiliteten i partsmodellen?
Almedalen 2018 2 Juli, 2018

Livesändning från Almedalen – Vad händer när politiken rubbar stabiliteten i partsmodellen?

Av: Unionen Opinion

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Men också möjligheter. Digitaliseringen, globaliseringen och den demografiska utvecklingen tvingar oss att tänka nytt. Den svenska partsmodellen är den främsta garanten för tillväxt och stabilitet. Via samförstånd och kompromissvilja och genom att fokusera på jobb och utveckling, har arbetsgivare och arbetstagare i decennier lagt grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige framgångsrikt.

– Ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv bygger på kollektivavtal mellan parterna. Fack och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingslösningar bidra till högre produktivitet och tillväxt. Vi ser bland annat till att breda grupper får, och har fått, reallöneökningar på svensk arbetsmarknad, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

– Vi har en lönebildningsmodell som har gett och ger stora reallöneökningar samtidigt som det stärker Sveriges konkurrenskraft. Omställningsarbetet är ytterligare ett bevis på hur det fungerar, säger Claes Stråth, f d generaldirektör Medlingsinstitutet och särskild utredare.

Kortsiktiga perspektiv hos de politiska partierna är ett hot mot konkurrenskraften. Ordning och reda på arbetsmarknaden hotas av ogenomtänkta vallöften.

– Politiken har ett ansvar att stödja partsmodellen – inte att genom oönskade ingrepp störa möjligheten till förhandlingslösningar. Det utgör snarare ett hot mot stabiliteten på arbetsmarknaden och att facken på sikt lämnar förhandlingsbordet och ger sig ut på gator och torg istället, säger Martin Linder.

– I en politisk turbulent tid är parternas lösningar än viktigare, säger Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

Unionens arbete har betydelse
På kort tid har fackförbund och arbetsgivare gemensamt presenterat två tunga reformer för Sveriges konkurrenskrafts bästa. En principöverenskommelse om etableringsjobb som nu förhandlas med regeringen. Och ett konkret förslag om förändringar i konfliktreglerna. TCO, LO, SACO och Svenskt Näringsliv står bakom.

– Etableringsjobben har bred förankring hos både fack och arbetsgivarsidan. Då känns det märkligt att en del politiker inte ser det, säger Martin Linder.

Medverkande i seminariet är:
Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
Claes Stråth, f d generaldirektör Medlingsinstitutet.
Mattias Dahl, vd Transportföretagen.
Helén Pettersson (S), riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet.
Christian Holm Barenfeld (M), riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet.
Fredrik Christensson (C), riksdagsledamot Arbetsmarknadsutskottet.

 

Här kan du kolla in våra andra seminarier under veckan: https://unionenopinion.se/nyheter/unionens-seminarier-under-almedalsveckan/

Foto: Thomas Gedminas