Kvinnor drabbas när corona snabbar på automatiseringen
Nyhet 1 September, 2020

Kvinnor drabbas när corona snabbar på automatiseringen

Av: Unionen Opinion

Corona har speedat upp digitaliseringen och automatiseringen, vilket innebär att jobb förändras och försvinner. Fler kvinnor än män drabbas. Exempelvis är nio av tio ekonomiassistenter kvinnor.Det är hög tid att vi blir bättre på att tillvarata och utveckla människors kompetens.

Viruset covid-19 ställde allt på sin spets när det spreds över världen den här våren. På bara någon vecka tvingades företag ändra rutiner. Om fysiska möten tidigare var vanligast, så är det nya normala nu digitala mötesplatser som Skype, Zoom och Slack. I spåren av det här accelererade digitaliseringen och automatiseringen generellt – mycket på grund av det pressade ekonomiska läget – och sådant som företag tänkt implementera ”på sikt” för att effektivisera arbetet är redan igång.

– Det här ger raketbränsle till förändringarna på arbetsmarknaden, säger Katarina Lundahl, chefsekonom och tillförordnad politikchef på Unionen.

Ja, omstruktureringar görs och jobb försvinner. Det är i sig inget nytt, svensk arbetsmarknad har alltid förändrats, och vi har under flera decennier varit duktiga på att ställa om. Men det finns några saker som gör utmaningarna större den här gången.

– Tekniken är nu så pass utvecklad att omfattningen av automatiseringen blir större. Detta förstärks av coronakrisen – beteendeförändringar som vi räknat med skulle ta flera år sker nu på några månader, som att handla på nätet, vilket ger företagen skäl att automatisera snabbare. Dessutom är vi på väg in i en lågkonjunktur. I lågkonjunkturer försöker företag alltid rationalisera sin verksamhet, nu kan man göra det effektivt med ny teknik.

Framförallt är det den här gången jobb med rutinartade arbetsuppgifter som inte längre behövs i samma utsträckning, som sekreterare, ekonomiassistenter, redovisningsekonomer och företagssäljare, visar Unionens rapport, där vi har använt AI-teknik och arbetsmarknadsdata från hela världen för att göra analysen.

– Fler kvinnor än män drabbas av den snabba teknikutveckling vi ser just nu. Exempelvis är nio av tio ekonomiassistenter kvinnor, och tre av fyra kontorsassistenterna och sekreterare är kvinnor – de två tjänstemannayrken som enligt vår analys har högst risk att automatiseras.

Unionens analys visar också att lågutbildade tjänstemän drabbas hårdare än högutbildade. För tjänstemän i yrken som bara kräver gymnasieutbildning är risken nio gånger högre att deras arbetsuppgifter automatiseras än för tjänstemän i yrken som kräver mer än tre års högskolestudier.
Men – det här är ingen domedagsprofetia. Istället för att ägna sig åt enformiga administrativa uppgifter kan många tjänstemän lägga mer tid på det kreativa, värdeskapande arbetet.
Och ny teknik skapar också nya jobb. Om fem år kommer ett av de mest efterfrågade yrkena vara mjukvaru- och systemutvecklare, enligt Unionens analys. Andra yrken där det kommer att finnas gott om jobbtillfällen är exempelvis dataanalytiker, industridesigner och specialister inom miljöskydd och miljöteknik.

– Arbetsgivare kommer inte att kunna nyrekrytera all kompetens som behövs, utan behöver bli bättre på att ta tillvara redan anställdas kompetenser, och se vilken kompetensutveckling de behöver komplettera med för att kunna göra framtidens jobb. Det måste inte alltid handla om treåriga högskoleutbildningar, ibland behövs bara kortare kurser för att få de pusselbitar som fattas.

Om rapporten:
Med hjälp av AI-teknik och arbetsmarknadsdata från hela världen har Unionen blickat in i framtiden för att förutspå hur olika teknikskiften påverkar arbetsmarknaden. Analysmodellen har utvecklats av företaget Faethm. Hela rapporten kan du läsa här.