Kompetens och livslångt lärande i fokus på rundabordssamtal i Almedalen
Kompetensutveckling och utbildning 3 Juli, 2018

Kompetens och livslångt lärande i fokus på rundabordssamtal i Almedalen

Av: Unionen Opinion

Måndagen den 2 juni anordnade Unionen ett rundabordssamtal om hur högskola och yrkeshögskola kan anpassas till yrkesverksammas behov.

Värd från Unionens sida var ordförande Martin Linder och inbjudna gäster var Peter Aronsson, Rektor Linnéuniversitetet, Anders Ferbe, Ordförande valideringsdelegationen, Karin Engman, Head of schools för Hyper Island, Anders Söderholm, GD för universitetskanslersämbetet, Liselott Klinth, Utvecklingschef, Trygghetsrådet, Fredrik von Essen, Almega IT&Telekomföretagen, Malin Rosqvist, tidigare projektledare för Prompt – nu research project manager på RISE SICS, Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola, Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan, Sigbritt Karlsson, Rektor KTH, Frida Andersson, expert på kompetensförsörjning och digitalisering, Teknikföretagen och Maria Landgren, verksamhetsutvecklare korta kurser för yrkesverksamma, Senior Program Manager, Vinnova.

Ett mycket trevligt samtal där de flesta var överens i övergripande frågor även om det så klart finns åsiktsskillnader här och var.

Unionen driver kompetensutvecklingsfrågan för att det är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft att yrkesverksamma i större utsträckning kontinuerligt kompetensutvecklar sig. Det är en mycket viktig fråga för Unionens medlemmar för att de ska hänga med i den snabba tekniska utvecklingen som pågår nu.

Några av Unionens lösningar är:

  • Staten behöver ta sitt styrningsansvar och ge universitet och högskolor ett tydligt uppdrag att bidra till yrkesverksammas återkommande utbildning, vilket saknas idag.
  • Universitet och högskolor behöver också snarast få bättre ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma.
  • För att utbildningsutbudet ska bli mer relevant för yrkesverksamma behöver högskolan även få ett tydligare uppdrag att samverka med arbetslivet inom grundutbildningen.

Comments are closed.