Jämställdhet inom tech i fokus på hoppfullt rundabordssamtal i Almedalen
Jämställdhet 3 Juli, 2018

Jämställdhet inom tech i fokus på hoppfullt rundabordssamtal i Almedalen

Av: Unionen Opinion

Jämställdhet i techbranschen är globalt och nationellt en uppmärksammad fråga. Dels kan uppmärksamheten vara kopplad till att många uppfattat branschen som nydanande och nytänkande och att det därför har varit något av en överraskning att branschen inte är mer jämställd och inkluderande än vad den faktiskt är.

En annan orsak till att frågan om jämställdhet är prioriterad inom branschen är den akuta kompetensbristen och dess betydelse för utveckling av exempelvis industrin, handeln och transportsektorn. Det finns helt enkelt en stor brist på vissa kompetenser som gör att frågan om jämställdhet också blir en långsiktig överlevnadsfråga. Både för enskilda företag och för svensk konkurrenskraft.

3 juli arrangerade därför Unionen ett rundabordssamtal med människor med stor kunskap och förslag på lösningar hur man kommer tillrätta med jämställdhet inom tech och it.

Unionens 1:e vice ordförande Peter Hellberg vad värd och inbjudna gäster var, Petra Laewen, CEO & Founder, Women Ahead AB, Elin Bjerre, Operativ Chef Female Engineer Network (FEN),Stefan Westlund SVP direktör försäljning på Evry, Fredrik von Essen, näringspolitisk expert med fokus på kompetensförsörjning och hållbarhetsfrågor, Karin Bjerde, Global Business Development Manager på Kognity och Katarina Pelin, Förbundsdirektör VA SYD samt styrelseledamot i WiTEC.

Alla var överens om att det går alldeles för långsamt och att man behöver göra stora förändringar. En lösning som många säger fungerar är när ledningsgruppen på företag jobbar fokuserat med jämställdhetsfrågan så kommer också resultat. Unionen fick också tipset att förtroendevalda och klubbarna på företagen kan driva jämställdhetsfrågor på arbetsplatserna.

Det här var ett samtal som kunde ha pågått i flera timmar. Det riktigt bubblade vid bordet och vi bestämde i princip vid sittande bord att vi ska ses i höst igen och fortsätta prata så att förändringar börjar ske. Det finns så mycket initiativ och idéer och det känns hoppfullt.

Vi lär få möjlighet att återkomma i frågan längre fram.

Comments are closed.