Intervju: Charbel Tawk
Nyhet 25 Juni, 2018

Intervju: Charbel Tawk

Av: Unionen Opinion

Charbel Tawk kom till Sverige år 2014 från Libanon. Han är utbildad maskiningenjör och har arbetat både i Libanon och Saudiarabien. Charbel berättar att han har deltagit i olika integrationsprojekt i Sverige men att EFL-programmet var det som gav mest. 

– Jag tycker att det var en bra blandning av socialt nätverkande, utbildning i företagsadministration, svensk ekonomi och svenskundervisning. Jag fick även praktisera mina kunskaper och utmanas under praktiken på företaget Lindab. Jag ger projektet högsta poäng, säger Charbel glatt.

Charbel menar att integrationsprogram för utrikesfödda akademiker är oerhört viktiga och ger verktyg för att förstå och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Den erfarenhet och kunskap Charbel fick genom EFL-programmet inspirerade honom till en affärsidé. Charbel utvecklar nu en prototyp för en femdagarskurs för nyanlända i integration, jämställdhet, jämlikhet och hbtq-frågor. Planen är att först erbjuda kursen på arabiska till hösten 2018 för att sedan också erbjudas på andra språk, däribland svenska.

– Detta hade aldrig varit möjligt utan det jag lärde mig om projektledning och företagsadministration under EFL-programmet, säger Charbel.

Läs hela boken här: Släpp fram kraften – 10 smarta jobbvägar för nyanlända högskoleutbildade

Skribent: Catharina Bildt Grape