Organisationer & föreningar 14 Maj, 2019

Fotbollen – löneskillnadernas värsting?

Av: Unionen Opinion

Kvinnor ska självklart kunna leva och verka på samma villkor som män. Enkelt uttryckt: Hela lönen och halva makten. Därför fortsätter vi jobba på att täppa till löneskillnaderna mellan könen. Det går alldeles för sakta, men åt rätt håll. Men vissa branscher sticker ut som absurda undantag, som fotbollen. Se vår film.

Comments are closed.