Fler företag anställer
Nyhet 15 Mars, 2021

Fler företag anställer

Av: Unionen Opinion

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl summerar läget på arbetsmarknaden just nu, och ser både ljuspunkter som att fler företag anställer, och potentiella problem.  

Februari har präglats av risker för en tredje våg av corona och nya restriktioner. Trots det ser kurvorna för svensk arbetsmarknad ut att ha gått åt rätt håll. Det visar Unionens summering av arbetsmarknadsutvecklingen under februari månad. Men stöden spelar fortfarande en central roll för att rädda jobb och företag tills vi är ute ur krisen. Nu måste stödpengarna ut snabbt.

Positiv trend hos Arbetsförmedlingen. Antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen fortsatte att minska i februari, samtidigt som fler lämnade Arbetsförmedlingen för jobb jämfört med månaden innan. Det är positivt. Samtidigt är det dock en ökande andel av de arbetslösa som har varit utan jobb under en längre tid, vilket är problematiskt. Många av de som förlorat jobbet under pandemin kommer sannolikt ha relativt goda chanser att hitta en ny tjänst när återhämtningen på arbetsmarknaden får upp högre fart. Men risken är att de personer som redan innan krisen hade varit arbetslösa under en tid kan få än svårare att komma tillbaka i arbete. För den gruppen kommer det att krävas stora utbildningsinsatser. Men att chanserna att få ett nytt jobb förbättras månad för månad är viktigt, även för de långtidsarbetslösa.

Fler företag anställer. Det är också positivt att företagens anställningsplaner fortsatte att stiga. Februari var andra månaden i rad då det enligt KI-barometern var fler företag som kommer öka antalet anställda framöver jämfört med företagen som kommer dra ner på personalstyrkan. Det är framför allt tillverkningsindustrin och delar av tjänstesektorn som står för anställningslyftet.

Varslen på låga nivåer. Inte heller gällande varsel syns någon ökad aktivitet. I såväl januari som februari låg antalet varsel lågt jämfört med i höstas och på ungefär samma nivå som förra året innan krisen. Tittar vi enbart på tjänstemännen så ligger varslen ännu lägre. I februari i år varslades 825 tjänstemän, vilket var lägre än februari förra året och den lägsta nivån sen augusti 2019.

Fortsatt minskade uppsägningar enligt Unionens ärendedata. Även utvecklingen av förhandlingsärenden hos Unionen ger bilden av att arbetsmarknaden fortsätter att förbättras för tjänstemännen. Antalet förhandlingsärenden gällande såväl arbetsbrist som organisationsförändringar var lägre i februari än i januari och låg på ungefär samma nivåer som för ett år sedan, före krisen.

Tuffare läge inom byggbranschen. Men – det finns tydliga skillnader mellan branscher. Situationen var i februari mest pressad inom Unionens branscher service och tjänster, och bygg och fastighet. I bygg och fastighet har förhandlingstrycket märkbart skruvats upp från november och framåt. Antalet förhandlingar om arbetsbrist och organisationsförändringar i branschen ökade under perioden november-februari med 20 procent jämfört med september-oktober, samtidigt som antalet förhandlingsärenden sammantaget för alla branscher minskade med fyra procent. Bilden från våra klubbar på byggföretagen är att det går trögt på bostadssidan och planerade projekt är osäkra, vilket lett till neddragningar. Även inom konsult och finansbranschen syntes en uppgång i förhandlingsärenden och trycket fortsätter också att vara relativt högt inom andra delar av tjänstesektorn.

Fortsatt stark utveckling inom industrin. Förhandlingstrycket var lågt i februari på industri- & teknikföretagen och här sjönk antalet ärenden rejält jämfört med januari. Fordonsbranschen fortsätter att gasa och gå urstarkt, vilket fortsätter att ge bra draghjälp också till andra delar av industrin. Företag som jobbar med elinfrastruktur har också goda tider. På minussidan för delar av basindustrin finns låga stålpriser och en pressad flygbransch som leder till låg efterfrågan från dem. Men för många industriföretag är alltså efterfrågan stark. Den stora utmaningen är att inte få stopp i produktionen på grund av komponentbrist eller andra störningar.

Snabba på stödpengarna. Det är med andra ord fortsatt stora skillnader mellan hur det går i olika branscher. Vissa företag har det väldigt tufft. För att inte arbetslösheten ska öka igen, så här på upploppet innan vaccinet får ner smittan, är det helt centralt att stödet för korttidsarbete betalas ut skyndsamt. I dagsläget säger Tillväxtverket att det för många företag minst kommer att dröja till maj innan stödet för det korttidsarbete som inleddes i månadsskiftet november/december kommer kunna betalas ut. Det är alldeles för sent.

Comments are closed.