Egenanställda plattformsarbetare i arbetsrättslig gråzon
Nyhet 24 Maj, 2017

Egenanställda plattformsarbetare i arbetsrättslig gråzon

Av: Unionen Opinion

Bli din egen chef genom att slippa krångel med administration, skatt och fakturering. Så marknadsför sig egenanställningsföretagen, som många plattformsarbetare använder för att få ut sin ”lön”. Men samtidigt befinner de sig i en arbetsrättslig gråzon och flera plattformsarbetare har drabbats av utebliven betalning och oklara regler för a-kassa och sjuklön.

“Egenanställda ska ha bra villkor och möjlighet att påverka dem. Egenanställningsbranschen får inte bli en bransch för dumpning av villkor. Det skulle kunna leda till en snedvriden konkurrens mellan företag och fler otrygga jobb”, säger Martin Wästfelt, Unionens chefsjurist.

Anställd eller egenföretagare? Så ser standardmodellen ut för att organisera arbetet. Men med plattformsföretagen har en tredje form av arbetsorganisering blivit allt vanligare: egenanställd. Det innebär att du utför en tjänst för exempelvis ett plattformsföretag, som sedan betalar ett egenanställningsföretag, som i sin tur betalar ut din lön och sköter allt administrativt. Låter det smidigt? Det är du inte ensam om. De senaste åren har antalet egenanställda ökat, men tyvärr har även alltfler drabbats på grund av den arbetsrättsliga gråzon de ofta hamnar i.

“Vi har sett exempel på att kundföretaget har riktat krav direkt mot den anställda istället för mot egenanställningsföretaget som är den faktiska uppdragstagaren. Vi har också sett exempel på anställda som inte fått lön för att egenanställningsföretaget inte fick betalt av kunden”, säger Martin Wästfelt.

A-kassan är en annan trygghet som egenanställda riskerar att mista. När tidningen arbetet i början av året gjorde en genomgång jämförde de närmast med ett lotteri om de egenanställda omfattades av a-kassa eller inte. Det eftersom a-kassorna avgör från fall till fall om en person ska räknas som anställd eller inte. Samtidigt finns flera andra frågor som idag råder oklarheter kring. Hur ser det till exempel ut om kunden inte betalar? om du blir sjuk? eller mellan uppdrag? Hur ser det ut vid övertid? Hur sköts pensionsinbetalning? Semesterersättning? Vilka försäkringar omfattas du av?

“Frågan är inte prövad rättsligt men vår utgångspunkt är att egenanställning är uthyrning av arbetskraft och att egenanställda därmed är arbetstagare. Egenanställningsföretaget bör uppfylla villkor som är grundläggande i anställningen som till exempel utbetalning av sjuklön och semesterlön. Det ska också vara självklart att det är egenanställningsföretaget som står för risken om kunden inte betalar och att löneutbetalning ändå alltid sker till de anställda”, säger Martin Wästfelt.

Comments are closed.