Digitala arbetsplatsbesök – viktigt stöd i turbulent tid
Nyhet 12 April, 2021

Digitala arbetsplatsbesök – viktigt stöd i turbulent tid

Av: Unionen Opinion

Coronapandemin har aktualiserat vikten av en bra arbetsmiljö och anställdas säkerhet. Samtidigt blev just arbetsmiljön svår för de regionala arbetsmiljöombuden att undersöka när pandemin slog till. Men säg de problem som inte har en lösning. Nu görs det digitala arbetsplatsbesök – som visat sig fungera riktigt bra.

På mindre arbetsplatser finns inga arbetsmiljöombud, eller bara ett, som då behöver kunskap och backning från ett mer erfaret arbetsmiljöombud. Därför är de regionala arbetsmiljöombudens insatser så viktiga. Carina Olsson på Unionen i Göteborg har varit regionalt arbetsmiljöombud (RAMO) i drygt fem år. Pandemin innebar såklart en utmaning även för henne och hennes RAMO-kollegor. För hur analyserar man arbetsmiljön när man inte kan besöka den? Men i nöden hittar man ofta nya lösningar – Carina Olsson har gjort digitala arbetsplatsbesök, som visat sig fungera riktigt bra.

Vad innebär det att vara regionalt arbetsmiljöombud?

– Jag har varit regionalt arbetsmiljöombud (RAMO) i drygt fem år. En viktig del av uppdraget är att genomföra besök på arbetsplatser för att undersöka om arbetsmiljöarbetet kan förbättras och säkras över tid. Valet av arbetsplats kan ske dels genom att vi gör slumpmässiga nedslag i en viss bransch. Eller så kan besöket föregås av att vi får indikationer från medlemmar om att det kan finnas behov. Det första vi gör när vi besöker en arbetsplats är att boka in en träff med arbetsmiljöansvarig chef tillsammans med arbetsplatsens arbetsmiljöombud om det finns något sådant. Under mötet går vi igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därefter går vi runt och tittar och hälsar på personalen. Vi har även möten med personalen. Om det framkommer att det finns behov av förbättringar så tar vi fram en handlingsplan gemensamt vilken följs upp i på efterföljande besök.

Hur påverkades dessa besök av pandemin?

– När pandemin slog till pausades först alla besök, men mot slutet av året valde vi att börja genomföra digitala besök, vilket visade sig gå väldigt bra och har blivit efterfrågat. Vi genomför nu digitala möten med såväl arbetsgivare som med personalgrupper. Det går inte att helt ersätta den känsla man får av ett fysiskt besök, men samtidigt blir mötena mer fokuserade och effektiva.

Vad är fördelarna med de digitala besöken?

– Särskilt arbetsgivarna har uppskattat att mötena genomförs digitalt då de är enklare att få till. De har även vittnat om att RAMO:s har varit till stor hjälp då man har haft extra många frågor och beslut kopplade till just arbetsmiljöfrågor under pandemin. Även mötena med personalgrupperna fungerar väldigt bra. Inom vissa verksamheter, som i konsultbranschen där personalen inte samlas på ett fysiskt kontor, så har de digitala mötena möjliggjort att vi har kunnat träffa fler.

Vad är riskerna med att göra digitala arbetsplatsbesök? 

– Det är svårare att snappa upp stämningar vid ett digitalt besök. Att befinna sig på plats fysiskt ger en bättre bild av arbetsmiljön. Nu missar vi också de där små, oplanerade samtalen i korridoren eller vid kaffemaskinen som kan ge mycket information. Det finns även en större risk för att personalgrupper som inte är så vana vid det digitala mötet känner sig obekväma.

Varför är det viktigt att ändå fortsätta göra dessa besök i någon form? 

– Pandemin har resulterat i många stora och snabba förändringar på alla nivåer i samhället, även på arbetsplatserna. Det är därför viktigare än någonsin att vi som arbetar med arbetsmiljöarbetet säkerställer att det kan fortsätta – och i vissa fall behöver intensifieras. Detta har blivit väldigt tydligt för oss i vår kontakt med personal och chefer. Frågorna är många och behovet av stöd är stort.

 

Comments are closed.