Detta kan facket göra
Nyhet 27 Juni, 2018

Detta kan facket göra

Av: Unionen Opinion

Det finns en stor styrka i den svenska partsmodellen. Genom samarbete hittar fackförbund och arbetsgivarorganisationerna lösningar på arbetsmarknaden och med hjälp av medlemmarna kan engagemang skapas. I boken ”Släpp fram kraften” lyfter Unionen fram framgångsfaktorer för att öppna dörrarna till arbetslivet för nyanlända.

Informera om arbetsmarknaden
Fackförbund behöver bli bättre på att nå ut till nyanlända med information om svensk arbetsmarknadsrätt och fackförbundens roll. En rad fackförbund har gemensamt tagit ansvar för att ta fram material på lättläst svenska med information till nyanlända (se Arena Skolinformation).

Använd yrkesnätverk
Alla som arbetar i Sverige i dag sitter på ett stort nätverk och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar. Fackförbunden kan sprida information om möjligheten att vara mentor åt en nyanländ samt andra initiativ som finns för att nyanlända ska komma närmare arbetsmarknaden och använda sin kompetens. Mitt Liv och Yrkesdörren är två exempel på bra nätverk att sprida.

Hitta lösningar för jobbskapande
Unionen arbetar tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivarorganisationer för att få en modell som kallas etableringsjobb på plats. Med den nya lösningen kan staten stimulera att anställningar för nyanlända och långtidsarbetslösa kommer till stånd. Fler jobbskapande initiativ behövs i Sverige.