Civilsamhället behöver långsiktig finansiering och chefer med rätt kunskaper
Organisationer & föreningar 30 Januari, 2018

Civilsamhället behöver långsiktig finansiering och chefer med rätt kunskaper

Av: Unionen Opinion

Unionen organiserar tjänstemän på en lång rad olika företag inom många branscher i det privata näringslivet. Det finns många fackliga frågor som återkommer i alla branscher och på olika områden.

I branschen organisationer och föreningar, som ibland kallas för civilsamhället, gav Unionen ut rapporten “Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg” om arbetsvillkoren inom civilsamhället. Faktiskt den första i sitt slag även om det sedan dess kommit flera rapporter på området.

Ge nyanlända en bättre väg in på arbetsmarknaden, kräver många. Så hur blev det med civilsamhällets etableringsuppdrag?

Regeringen gav civilsamhället i uppdrag att bidra till att lösa etableringsfrågan och nu ville vi ta reda på hur det gått för civilsamhället och vad de kan tänkas behöva för att göra det på ett bra sätt. Därför anordnades ett seminarium på detta tema.

Se panelsamtalet som var i slutet av januari 2018 om vad civilsamhället, organisationer och föreningar behöver för att kunna erbjuda nyanlända anställning eller praktik.

Medverkande:

 • Inledning av Shadé Jalali, utredare Unionen
 • Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
 • Hans-Göran Elo, förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen
 • Milischia Rezai, politisk sakkunnig hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
 • Göran Pettersson, Generalsekreterare Forum

Unionen ser att följande behövs inom civilsamhället.

Vi ser att man behöver professionalisera civilsamhället. Det kommer leda till många förbättringar.

 • Långsiktig finansiering.
 • Organisationer behöver anställda föra att möta behoven som finns i samhället och täcka upp där de offentliga inte räcker till. Det behövs professionella anställda som kan utföra och utveckla verksamheten.
 • Personal behöver kompetensutveckling, god arbetsmiljö, marknadsmässiga löner, och kompetenta arbetsgivare. Den här typen av kostnader behöver inkluderas i de offentliga bidragen.
 • Chefer behöver kompetensutveckling i konsten att handleda
 • Information om olika sorters subventionerade anställningar
 • Att det lättare går att matcha organisationer med praktikanter så att de hittar varandra

Comments are closed.