Intervju ”Att lyfta fram ett stort övertidsuttag som en framgångsfaktor är väldigt märkligt.”
Nyhet 2 September, 2019

”Att lyfta fram ett stort övertidsuttag som en framgångsfaktor är väldigt märkligt.”

Av: Unionen Opinion

Det samlade övertidsuttaget har enligt SCB minskat med närmare 15 procent. Näringslivet menar att det är ett tecken på en försämrad konjunktur. Det håller inte Unionens ordförande Martin Linder med om.

Inom näringslivet menar man ofta att ett minskat övertidsuttag är ett tecken på att konjunkturen svackar, att det finns samband däremellan. Men att övertiden minskar är såklart positivt. Det innebär att jobbet kan rymmas under arbetsdagen och att fritid får vara just fritid. Det är väldigt viktigt för att tjänstemännen mår bra på och av sina jobb. Istället för att se det som något negativt kan man tolka det som att det finns en bättre balans mellan krav och resurser. Att man helt enkelt slipper kompensera en för hög arbetsbelastning med att jobba övertid. Dessutom är det ju så att människor ofta blir mindre effektiva ju mer övertid de jobbar.

Kan man tolka det som minskade stressnivåer?

Det är ett steg i rätt riktning. När vi frågar våra medlemmar vad deras stress beror på så kommer för hög arbetsbelastning högst upp. Och vi såg även i vår stressundersökning 2019 att tjänstemännen svarade att de vanligtvis hanterar en för hög arbetsbelastning med att jobba övertid.

Tror du att vi på väg mot en bättre arbetsmiljö på lång sikt?

Ja, att övertiden minskar är definitivt positivt för möjligheten till balans i arbetslivet. Övertid ska verkligen inte vara ett normaltillstånd utan användas vid oförutsedda händelser.
Att lyfta fram ett stort övertidsuttag som en framgång är väldigt märkligt. Att tjänstemän jobbar övertid för att hantera en för hög arbetsbelastning vittnar om tydliga arbetsmiljöbrister i organisationerna. Så på så sätt är ju ett högt övertidsuttag själva motsatsen till framgång.

För att vara konkurrenskraftiga så måste företag både kunna attrahera och behålla kompetens. Ofta pratas det om kompetensbrist men vi måste också prata om kompetensen som blir sjukskriven eller faktiskt flyttar på sig när man har en dålig arbetsmiljö. Balans i livet är en oerhört viktig fråga för Unionens medlemmar. Och vill man attrahera kompetens måste man kunna erbjuda just det.

Om man ska tänka positivt så kan man ju hoppas att det här är indikationer på att fler arbetsplatser har börjat inse vikten av att ha ett bra och systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetstiden är en del av arbetsmiljön och ska ingå i ett sådant arbete.

I Unionens årliga arbetsmiljöbarometer kan man se försiktiga förbättringar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Alltså det som innefattar bland annat arbetstid och arbetsbelastning. Vi fortsätter följa utvecklingen för fortfarande är arbetsmiljön inte alls i den utsträckningen som skulle behövas för att hantera stressen på tjänstemännens arbetsplatser.

Det finns fortfarande en hel del övertid att hantera?

Precis, och vi ser fortfarande alltför många sjukskrivningar som är kopplade till stress. Så länge det ser ut så finns det ett fortsatt jobb att göra kopplat till arbetsmiljön. För en sak är säker. Det är oacceptabelt att så många måste jobba över på kvällar, helger och ledigheter.

Så det här minskade övertidsuttaget är ingenting som Unionen räds utan snarare något man ska jobba för att fortsätta minska?

Absolut, så är det. Jobbet ska kunna rymmas inom arbetstiden man har och fritiden ska få vara fritid så att det finns tid och ork för både återhämtning och livet utanför arbetet.

Comments are closed.