Apotekens seniorvecka 2018 har fokus på äldres läkemedel
Farmaci & Hälsa 13 April, 2018

Apotekens seniorvecka 2018 har fokus på äldres läkemedel

Av: Unionen Opinion

9–15 april 2018 har apoteken i Sverige fokus på läkemedel för de som är äldre än 75 år. Enligt Socialstyrelsen blir 35 000 äldre så sjuka, varje år, av sina läkemedel att det krävs sjukhusinläggning. Därför samlas, för första gången, apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling – Apotekens seniorvecka 2018.

Shadé Jalali, utredare på Unionen svarar.

Varför är Unionen med på Apotekens seniorvecka 2018?

– Apotekens seniorvecka 2018 är ett bra initiativ som vill komma tillrätta med samma typ av frågor som vi driver. Unionen vill att Sverige ska bli världsledande inom läkemedelsanvändning och för att bli det måste vi uppfylla höga krav. Vi i Unionen anser nämligen att läkemedel och egenvård är en del av hälso- och sjukvården och att alla ska ha rätt att få den medicin de behöver. Alla ska också tillgång till professionell och objektiv rådgivning av kompetent personal, oavsett var de bor och vilka ekonomiska resurser de har.

Hur kan det ens hända att så många som 35 000 blir så pass sjuka av sina läkemedel att de måste läggas in på sjukhus?

– Vi lever allt längre tack vare en positiv ekonomisk, social och medicinsk utveckling. Men konsekvenser av en äldre befolkning innebär fler sjukdomsfall och fler fall av människor som är multisjuka. Det i sin tur ställer högre krav på hela hälsokedjan; det vill säga sjukvården och apoteken. Här ser vi i Unionen gärna ett bättre samarbete mellan vården och apoteken. Det skulle nämligen bidra till förebyggande hälsoinsatser där färre människor skulle behöva hamna i svåra sjukdomslägen.

Vad har Unionen för förslag för att värna patientsäkerheten?

– Oavsett sort måste all form av läkemedel säljas med kompetens. Det är bland annat därför vi under en längre tid drivit frågan om att apotekstekniker ska bli ett legitimerat yrke. Idag har bara farmaceuter legitimation som kvalitetssäkrar kompetensen. Vi anser att detsamma självklart borde gälla apotekstekniker. Att alla delar av kedjan tar vara på varandras kunskaper är viktigt. Vi vill därför också se ett tätare samarbete mellan läkemedelsbranschen, apoteken, myndigheter och vårdens alla aktörer. En annan sak vi driver är att Läkemedelsverket ska granska kompetensutveckling för all apotekspersonal inom ramen för sitt inspektionsuppdrag.

Comments are closed.