4 myter om kvinnors företagande
Nyhet 27 September, 2019

4 myter om kvinnors företagande

Av: Unionen Opinion

I Sverige startas färre företag än i många länder. Senaste GEM-rapporten (internationell rapport om entreprenörskap) visade att det framförallt beror på att antalet kvinnliga entreprenörer minskat. Det ser visserligen olika ut i olika landsändar. I Lidingö kommun är 43 procent av företagarna kvinnor, i Pajala ligger siffran på 19 procent. I Stockholms län är 34 procent av företagarna kvinnor, i Jönköpings län 28, visar Unionens rapport ”Kvinnors företagande regionalt.”

– För den enskilda personen finns det inget självändamål att starta företag om man trivs på sitt jobb, framförallt inte eftersom sociala skyddsnätet för småföretagare är så dåligt. Samtidigt kan det vara en rolig väg till självförverkligande, säger Carin Holmquist, professor i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Unionens rapport visar också att kvinnor i högre grad än män är rädda för vad som händer om de blir sjuka.

– Företagande leder till fler jobb och ett mer innovativt näringsliv. Men det behövs en större trygghet för företagare. Alla som arbetar och betalar in till systemet bör ha lika goda förutsättningar att få ut ersättning vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet, säger Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg.

Ur samhällets synvinkel står mindre och medelstora företag för en stor del av alla nya jobb. Carin Holmquist påpekar att det var många år sedan antalet anställda i små företag gick om antalet anställda i storbolag.

– Det skapar motståndskraft när man kan förlita sig på fler aktörer. Förenklat beskrivet kan man säga att har du tusen företag med två anställda, och ett går i konkurs så är den negativa påverkan mindre än om du har två företag med tusen anställda, och ett går i konkurs, säger Carin Holmquist.

Men varför är företagandet fortfarande så ojämställt? GEM menar att bidragande orsaker är kvinnors rädsla för att misslyckas och en lägre tilltro till sina kunskaper. Osäkerheten kan ha sin grund i stereotypa föreställningar om hur en företagare ”är.”  En studie från Luleå tekniska universitet, som Jeaneth Johansson var med och gjorde, visade bland annat att när offentliga finansiärer diskuterade män som sökte pengar till sina företagsidéer, så använde de ord kopplade till potential.

– En ung man beskrevs ofta som lovande, medan en ung kvinna var oerfaren. Männen sågs ofta som entreprenörer och beskrevs i aktiva termer, medan man pratade om kvinnan som ”hon” och beskrev henne i passiva termer. Och investerarna letar ju efter drivna personer som kan ge avkastning på investerat kapital, så det är klart att det har betydelse.

Ser man till enskilda fall så går det alltid att hänvisa till omständigheter, att hon inte hade samma driv eller en lika stark idé.

– Det är när man slår ihop hundratals bedömningar på det sätt vi gjorde som de ojämställda mönstren framträder tydligt. Vi hittade flera vanliga myter, som den att kvinnors företag presterar sämre. Men när man tar fram och granskar dem så spricker de som troll i solen, säger Jeaneth Johansson.

Ändå florerar dessa stereotypa föreställningar, och det får som sagt konsekvenser, som att kvinnor har svårare att få riskkapital eftersom de anses ha en sämre förmåga som företagare, vilket i sin tur innebär att de har svårare att satsa stort.

– Jag skulle säga att kvinnliga entreprenörer varken har andra styrkor eller svagheter än män. Hur man lyckas handlar framförallt om personliga skillnader och vilken bransch man väljer att gå in i, säger Carin Holmqvist.

Myter som inte stämmer

 1. Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, medan män satsar på tillväxt
  Skillnaderna mellan företag som leds av kvinnor respektive män är relativt små vad gäller framtidstro – hur man tror att företaget kommer att utvecklas. Yngre tror i högre grad än äldre på ökad lönsamhet och personer med utländsk bakgrund har starkare framtidstro än svenskfödda. Men skillnaderna mellan män och kvinnor är små. Företag som leds av kvinnor tenderar snarare att ha en lite starkare framtidstro, visar siffror från Tillväxtverket.

 

 1. Kvinnor har i större utsträckning företag med låg omsättning
  Skillnader i omsättning beror framförallt på bransch, inte kön. Startar du exempelvis ett industri- eller livsmedelsföretag är produktionen lättare att skala upp än om du har ett tjänsteföretag där din kompetens är själva ”erbjudandet.”

 

 1. Kvinnors företag överlever inte i lika hög grad som mäns
  Företagen har ungefär samma överlevnadsprocent oavsett om det är en man eller kvinna som startat det. Knappt två tredjedelar av de nystartade företagen finns kvar efter tre år.

 

 1. Kvinnor tar färre risker
  Studien från Luleå tekniska universitet visar att det inte finns några större skillnader i hur företag som drivs av kvinnor respektive män presterar, tar risker eller växer. ”När vi jämförde nyckeltal hittade vi inget som visade att mäns företag presterade bättre än kvinnors. Föreställningarna har inte någon grund i verkligheten”, säger Jeaneth Johansson.(Källa: Tillväxtverket, SCB, GEM)

Comments are closed.