Förväntningar på ny regering

Vi står inför en lågkonjunktur samtidigt som digitaliseringen påverkar jobben.
Ska vi klara omställningen behövs reformer. Här har vi samlat Unionens förslag på politiska reformer.