Etablering - Släpp fram kraften

En stor andel av Sveriges utlandsfödda med högskoleutbildning har ett jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är förstås ett stort resursslöseri och initiativ från arbetsmarknadens aktörer avgörande för att det ska bli bättre. Här har vi samlat tips och inspiration för dig som vill verka för en bättre etablering på arbetsmarknaden i Sverige.