Media & kommunikation

Media och kommunikation består av många små företag med noll eller ett fåtal anställda, men domineras samtidigt av några stora strategiskt viktiga företag och koncerner. Branschen sysselsätter runt 100 000 personer.