Energi & Miljö

Flera av våra medlemmar i den här branschen skapar och distribuerar el, kyla eller värme. Andra jobbar med bensin, gas och kol. Men här finns såklart också alternativa energiföretag, företag som jobbar med att ta fram sätt att rena vatten, samlar in farligt och icke-farligt avfall, elektronisk utrustning och tar hand om gamla bilar. I branschen Energi & Miljö har Unionen ca 7000 medlemmar. Det är ingenjörer, tekniker, maskinoperatörer och verksamhetschefer.